2015-04-21 15:24Pressmeddelande

Nytt program motor för förändring i samhällsbyggandet

null

Digitaliseringen är den främsta förändringsfaktorn i vår tid. Smart Built Environment bidrar till att Sverige blir ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande. Idag utsågs Smart Built Environment till ett nytt strategiskt innovationsprogram.

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas beslutade idag, den 21 april, att Smart Built Environment blir ett nytt strategiskt innovationsområde för Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod. Det gör Smart Built Environment till en av de största satsningarna någonsin inom samhällsbyggandet.

– Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många aktörer och processer, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på forskningsrådet Formas. Det program som vi har beslutat att stödja tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.

Målen med programmet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

– En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett sömlöst informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter, säger Olle Samuelson från IQ Samhällsbyggnad som har samordnat framtagande och förankring av ansökan.

Satsningen har en unik och bred förankring i sektorn. Bakom Smart Built Environment står följande företag och organisationer som kommer delta i och samfinansiera programmet: Akademiska hus, BIM Alliance, BSK Arkitekter, Cementa, Lantmäteriet, Lindbäcks Bygg, Lunds Universitet, NCC, Peab, Projektengagemang, SBU (Sveriges Bygguniversitet inklusive Chalmers, KTH, LTH och LTU), SBUF, Skanska, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Specialfastigheter, Svensk Byggtjänst, Trafikverket, Tyréns, stadsbyggnadskontoren i Göteborg, Malmö och Stockholm, Veidekke, White Arkitekter, Vianova och WSP. Dessutom kommer ytterligare ett femtontal företag och organisationer att stödja programmet och bidra med till exempel samfinansiering i öppna utlysningar och deltagande i referensgrupper.

Bildtext: Den 21 april 2015 presenterades satsningen på Smart Built Environment på en pressträff på Formas. På bilden syns Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, Anna Sander, VD IQ Samhällsbyggnad, Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ingrid Petersson, generaldirektör Formas.

Mer information:

Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, 070-329 04 42, olle.samuelson@iqs.se

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se

Strategiska innovationsområden (SIO) är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Nu finns 16 strategiska innovationsprogram i Sverige. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson