2013-12-06 11:15Pressmeddelande

Nybildade BIM Alliance får VD från IQ Samhällsbyggnad

null

Kansliet för den nya föreningen BIM Alliance får sin hemvist hos IQ Samhällsbyggnad med Olle Samuelson som VD. Föreningen drar i gång sin verksamhet vid årsskiftet med en seminarieserie.

Det är de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM som går samman i den nybildade föreningen BIM Alliance den 1 januari 2014.

Styrelsen i BIM Alliance har beslutat att förlägga kansliet för föreningen till IQ Samhällsbyggnad och att utse Olle Samuelson till VD på halvtid i den nya föreningen och dess servicebolag. Olle Samuelson arbetar som forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad och har en bakgrund inom konsultverksamhet och som forskare inom BIM-området. Ytterligare ett antal personer kommer att arbeta på deltid inom föreningen. Just nu pågår arbetet med att bygga upp kansliverksamheten.

– Det känns väldigt roligt att få förtroendet att arbeta med de här frågorna på ett samlat sätt för hela sektorn och att vi nu kan ta ett helhetsgrepp både om de viktiga implementeringsfrågorna med nätverksbyggande och informationsspridning liksom det standardiseringsarbete som är helt avgörande för att vi ska kunna dra full nytta av BIM i alla våra processer, säger Olle Samuelson.

Vid ett extra medlemsmöte tidigare i höstas valdes föreningens första styrelse med Tyréns vd Ulrika Francke som ordförande.

BIM Alliance på turné

BIM Alliance inleder sin verksamhet med att genomföra en seminarieserie ”BIM Alliance Landet runt”. Flera seminarier kommer att hållas på temat ”Kraven på BIM”, där lokala initiativ såväl som verksamheten inom BIM Alliance presenteras. De första seminarierna hålls i Luleå den 4 februari, i Göteborg den 18 februari och i Malmö den 18 mars. Ytterligare orter där seminarier planeras är Falun, Jönköping och Sundsvall.

BIM Alliances verksamhet kommer att omfatta utveckling, implementering och förvaltning av goda IT-lösningar och öppna standarder. Föreningen kommer också att arbeta med informationsspridning och nätverkande, vara en mötesplats för implementering och tillämpningar samt främja såväl nationell som internationell standardisering.

BIM Alliance kommer vid starten att ha cirka 150 medlemmar och ambitionen är att öka medlemsantalet ytterligare.

För ytterligare information:

Olle Samuelson, tillträdande VD BIM Alliance
070-329 04 42, olle.samuelson@iqs.se

Ulrika Francke, ordförande BIM Alliance
010-452 22 80, ulrika.francke@tyrens.se

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson