2020-10-20 12:20Pressmeddelande

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med tre nya ledamöter: Ann Legeby, KTH, Chris Österlund, Botkyrkabyggen, och Magnus Forsberg, Microsoft. Till ny styrelseordförande utsågs Johan Martinsson, senior rådgivare på Johan Martinsson AB och tidigare Installatörsföretagen.

Johan Martinsson tar över ordförandeskapet efter Ronny Andersson, forsknings- och innovationschef på Cementa, som varit ordförande för programstyrelsen sedan programmet startades 2015. Ronny Andersson lämnar nu programstyrelsen.

Ronny Andersson har gjort en viktig insats för programmet under många år. Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att bli hans efterträdare och leda Smart Built Environments programstyrelse tillsammans med en kompetent och erfaren styrelse. Med de nyinvalda styrelseledamöterna breddar vi kompetensen i styrelsen ytterligare, säger Johan Martinsson.

Magnus Forsberg, Microsoft, är affärsutvecklare med ansvar för utveckling av industrikoncept och ekosystem av partners för att möta behoven som finns inom stadsutveckling och samhällsplanering, fastighetsförvaltning och i energisektorn. Magnus hoppas att hans perspektiv inom digitaliseringsområdet och erfarenheter kan skapa insikter som leder till ett mer hållbart samhälle och en mer utvecklad och innovativ förvaltning av den infrastruktur och de flöden som finns i vårt samhälle och i våra organisationer.

Ann Legeby, KTH, är professor i tillämpad stadsdesign vid KTH Architecture och är specialiserad på stadsdesign med ett särskilt fokus på sociala aspekter. Centralt för forskningen är att öka förståelsen för arkitekturens och stadsdesignens roll i förhållande till social segregering och ojämlika levnadsförhållanden inklusive stadsliv och bara städer. Ann är nära relaterad till praktik och aktiv vid Sweco Architects i Göteborg.

Chris Österlund, Botkyrkabyggen, är sedan februari 2017 VD för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen som ägs av Botkyrka kommun. 2019 utsågs hon till Årets offentliga ledare och 2018 mottog hon utmärkelsen Green Building Award. Chris är även styrelseledamot i Sustainable Innovation och Fastigo. Hon har varit VD i flera bolag och tidigare arbetat på bland annat SABO, SSSB, Sollentunahem och Nynäshamnsbostäder. Hon har även varit ledamot i den nationella Hyreskommissionen. Botkyrkabyggen har under Chris ledning fått flera utmärkelser: Årets mångfaldsrika företag, Arbetsförmedlingens jämställdhetspris och Stora kommunikationspriset.

Den nya styrelsen

Johan Martinsson, senior rådgivare på Johan Martinsson AB, ordförande i programstyrelsen

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, kommundirektör Enköpings kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Ann Legeby, professor KTH

Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad WSP

Magnus Forsberg, ansvarig affärsutveckling Microsoft

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, senior rådgivare och strateg Trafikverket

Ronny Wahlström, funktionschef Produktion, Operationell Effektivitet Skanska

Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

 

Valberedningen har bestått av Jan Byfors, NCC, Elisabeth Argus, Salems kommun och Birgitta Olofson, Tyréns.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se.

Johan Martinsson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 073-320 50 40, johan@martinssonab.se.Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.