2018-10-02 10:58Pressmeddelande

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

DescriptionDescription

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med fyra nya ledamöter: Petra Jenning, FOJAB arkitekter, Anders Sandin, Lantmäteriet, Jörgen Simu, Trafikverket och Väino Tarandi, KTH. Ronny Andersson, FoI-chef på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

Den nya styrelsen

Ronny Andersson, FoI-chef Cementa - ordförande

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Birgitta Olofsson, teknisk direktör Tyréns

Göran Persson, avdelningschef plan- och byggfrågor Boverket

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, avdelningschef Omvärld och st f direktör investering Trafikverket

Väino Tarandi, professor, Byggandets IT KTH

Ronny Wahlström, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Allan Almqvist, tidigare Malmö kommun, Saga Hellberg, Byggherrarna och Thomas Olofsson, Luleå tekniska universitet. Den nya valberedning som valdes vid årsstämman består av Saga Hellberg, Byggherrarna, Jan Byfors, NCC och Elisabeth Argus, BonaCordi.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se.

Ronny Andersson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 070-845 63 27, ronny.andersson@cementa.se.

 


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.