2013-09-19 13:06Pressmeddelande

Både byggnad och människa i fokus i nytt forskningsprogram

null

Bebyggelsen står för knappt 40 procent av Sveriges totala energianvändning och potentialen för energieffektivisering är därför stor. Nu satsar Energimyndigheten 140 miljoner i ett nytt forskningsprogram i samverkan med IQ Samhällsbyggnad. Sektorns aktörer ska bidra med finansiering av motsvarande belopp. Idag undertecknade Energimyndighetens GD Erik Brandsma och IQ Samhällsbyggnads VD Anna Sander samarbetsavtalet.

Det nya forskningsprogrammet har fokus på energieffektivisering av byggnaderna, men omfattar betydligt mer än så. Inte minst människans roll i energieffektiviseringen.

– Människans beteenden och vanor är viktiga frågor för att vi ska få en hållbar och energieffektiv bebyggelse. Det är en av våra stora utmaningar för att få ett hållbart energisystem, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Det nya Samverkansprogrammet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2), som kommer att pågå under perioden 2013-2017, omfattar forskning och innovation
kring en byggnads hela livscykel från produktion till renovering och ombyggnation liksom demontering och rivning. Programmet kommer att fokusera både på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också på hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Nära samverkan med branschen

IQ Samhällsbyggnad har ett nära samarbete med samhällsbyggnadssektorns aktörer. Det gör det möjligt att på ett effektivt sätt bland annat sprida forskningsresultaten till näringslivet och resten av
samhället.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet av driva detta samverkansprogram tillsammans med Energimyndigheten.  Tillsammans går vi in med höga ambitioner om att finansiera forskningsprojekt som tar fram ny relevant kunskap som gör verklig nytta för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi har också höga ambitioner vad det gäller kommunikation och kunskapsspridning och vi vill samverka med andra forskningssatsningar inom området för att skapa synergier, säger IQ Samhällsbyggnads VD Anna Sander och fortsätter:

– IQ Samhällsbyggnad fungerade i fem år som kansli för CERBOF - Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning. Med oss in i detta nya forskningsprogram kan vi därför ta med oss många erfarenheter från CERBOF, kunskaper om energieffektivisering och ett stort kontaktnät, både inom den svenska samhällsbyggnadssektorn och internationellt.

Erfarenheterna från Energimyndighetens tidigare samarbeten med byggbranschen genom forskningsprogrammen CERBOF och Elan, kommer att föras vidare in i det nya samverkansprogrammet.

Utlysning öppnar innan årsskiftet

En första utlysning väntas öppna innan årsskiftet där forskningsutförare kan söka finansiering för grund-, tillämpad- och experimentell forskning med teknisk, samhällsvetenskaplig/humanistisk eller beteendevetenskaplig inriktning.

– Vi har haft ett stort antal ansökningar vid utlysningar inom det här området tidigare, vilket gör att det känns extra glädjande att tillsammans med branschen ta detta initiativ, säger Jörgen Sjödin, handläggare vid Energimyndighetens teknikavdelning.

För mer information kontakta:

Anna Sander, IQ Samhällsbyggnad, anna.sander@iqs.se, 073-404 20 06

Jörgen Sjödin, jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016-544 21 38

Maria Alm, maria.alm@energimyndigheten.se, 016-544 21 43

 

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson