2015-01-13 12:58Pressmeddelande

Anna Sander lämnar IQ Samhällsbyggnad

null

Anna Sander, som varit VD för IQ Samhällsbyggnad sedan starten 2010, lämnar sin tjänst under våren. Arbetet med rekrytering av ny VD påbörjas nu.

– Det har varit en fantastisk resa att få bygga upp IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Det är med stolthet jag nu lämnar över till nya krafter som kan fortsätta att utveckla IQ Samhällsbyggnad, säger Anna Sander.

Anna Sander kommer att tillträda en tjänst på WSP som ansvarig för forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategier. I tjänsten ingår också att delta i WSP:s satsning på Uppsala som en viktig tillväxtmarknad.

– Under Anna Sanders ledning har IQ Samhällsbyggnad etablerat sig som en stark röst och uppskattad plattform för forsknings-, utvecklings- och innovationsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn. Vi står nu väl rustade för nästa steg i föreningens utveckling. Vi önskar henne lycka till i fortsättningen, säger Mari Broman, styrelseordförande för IQ Samhällsbyggnad.

Arbetet med att hitta en ny VD påbörjas nu. Anna Sander kommer att arbeta kvar på IQ Samhällsbyggnad under våren.

För mer information:

Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad, 070-300 55 09

Anna Sander, VD IQ Samhällsbyggnad, 073-404 20 06

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson