2021-04-26 12:14Pressmeddelande

79 miljoner till energieffektivt byggande och boende

E2B2 - forskning och innovation för energieffektivt byggande och boendeE2B2 - forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s femte utlysning. Sammanlagt 79 miljoner kronor går till 19 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 91 ansökningar. Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till 79 miljoner kronor varav 53 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

– Det är glädjande att E2B2 fortsätter bidra med ny kunskap och relevanta och effektiva lösningar som utgår från behov i sektorn. Vi ser till exempel ett ökat fokus på den befintliga bebyggelsen, där många projekt handlar om renovering eller förvaltning, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

Fler projekt än tidigare handlar också om systemlösningar, till exempel installationer och material som utvecklas för byggnader, men också om energisystem- eller livscykelperspektiv. Utvecklingen gynnas av den pågående digitaliseringen som gör komplexa lösningar eller analyser lättare för fler att utveckla.

Projekten läggs till de 78 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.

Se vilka projekt som fick godkänt i utlysning 5

Ny utlysning öppnar i april

Torsdagen den 29 april öppnar en ny utlysning i E2B2. Håll utkik på E2B2s webbplats!

Frågor

För frågor om E2B2 kontakta:

Anna Land, programansvarig för E2B2:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Anna Pettersson, programansvarig för E2B2 hos Energimyndigheten:
anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. www.iqs.se E2B2 är Energimyndighetens program för forskning och innovation inom energieffektivt byggande och boende och genomförs i samarbete med IQ Samhällsbyggnad. www.E2B2.se


Kontaktpersoner

Anna Land
Programledare E2B2
Anna Land