2022-03-23 12:22Pressmeddelande

73 miljoner till energieffektivt byggande och boende

Kollage E2B2E2B2 - forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering i E2B2s sjätte utlysning. Sammanlagt 73 miljoner kronor går till 30 projekt som ska ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 97 ansökningar. De 30 beviljade projekten får dela på 73 miljoner kronor varav 63 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från organisationer och näringsliv.

- Det är glädjande att E2B2 fortsätter bidra med relevanta lösningar som utgår från behov i sektorn. Energifrågan är mer aktuell än någonsin och det finns ett stort behov av att öka takten på energieffektiviseringen, säger Anna Land, programansvarig för E2B2.

Flera av projekten som nu startar handlar om hur människor som använder byggnaderna kan bidra till ökad energieffektivisering. Många projektet fokuserar också på nya sätt att dela energi, i form av energigemenskaper eller kvarterslösningar med distribuerad energitillförsel.

Projekten läggs till de 98 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.

Se vilka projekt som fick godkänt i utlysning 6

Ny utlysning öppnar i mars

Torsdagen den 31 mars öppnar en ny utlysning i E2B2.

Håll utkik på E2B2s webbplats

Kontakta oss för mer infromation

Anna Land, programansvarig för E2B2, IQ Samhällsbyggnad:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Anna Pettersson, handläggare E2B2, Energimyndigheten:
anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

Christoffer Tjärnberg, handläggare E2B2, Energimyndigheten:
christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se, 016-544 22 95

 Om IQ Samhällsbyggnad

E2B2 är Energimyndighetens program för forskning och innovation inom energieffektivt byggande och boende. IQ Samhällsbyggnad är koordinator för E2B2. www.E2B2.se


Kontaktpersoner

Anna Land
Programledare E2B2
Anna Land