2015-01-16 08:45Pressmeddelande

30 miljoner till energieffektivt byggande och boende

null

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s andra utlysning. 12 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 30 miljoner i finansiering.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

I utlysning 2 som stängde i oktober godkänns nu 12 av 42 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är nära 30 Mkr varav stödet från Energimyndigheten består av nära 18 Mkr, resterande är finansiering från näringslivet.

Majoriteten av projekten kommer vidareutveckla teknik och metoder för att öka användandet av ny energieffektiv teknik och tjänster. Andra projekt handlar om energiprognoser, livscykelanalys och belysningsteknik och kommer bygga en grund för att utveckla nya tjänster och produkter.

Urvalet har gjorts med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen har bland annat varit energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

Beviljade projekt

 • Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet, Sustainable Innovation AB
 • Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder, Chalmers tekniska högskola AB
 • Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader, NCC Construction Sverige AB
 • Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan, Sustainable Innovation AB
 • Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader, MKB Fastighets AB
 • Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
 • Energitjänster för bostadsrättsföreningar, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
 • Förbättrad samordning av installationstekniska system, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
 • Innemiljö i nytt ljus - metoder för objektiv bedömning av belysning, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
 • Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse, Linnéuniversitetet
 • Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader - deletapp 2, Umeå universitet
 • Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial, Chalmers tekniska högskola AB

Läs mer om projekten på www.E2B2.se

Kontakt

Kontakta Anna Land, programansvarig för E2B2, för mer information:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

 • Påverka för mer och bättre FoI
 • Samordna sektorsövergripande program och projekt
 • Skapa mötesplatser
 • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson