2019-02-18 07:55Pressmeddelande

30 miljoner till digitalisering och industrialisering för hållbart samhällsbyggande

DescriptionDescription

Vid årsskiftet startade det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment sin andra programperiod och fortsätter resan mot ett samhällsbyggande som är både smartare och mer hållbart. Vi inleder den nya programperioden med att idag öppna en utlysning med 30 miljoner kronor i potten!

I utlysningen söker vi forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är bred och omfattar programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

- Syftet med utlysningen är möjliggöra större och längre projekt inom programmet som kan öka takten i den digitala transformationen. Målet är att öka kunskapen i samhällsbyggnadssektorn, öka takten i utveckling av innovativa processer och tillämpning av resultat. Vi vill också gärna för programmet nya aktörer, som till exempel kommuner eller aktörer från andra branscher. Vi välkomnar också start-ups och andra innovationsdrivna aktörer, säger Kristina Gabrielii, t.f. programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 30 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlysningen genererar projekt omfattande cirka 60 miljoner kronor. Det går att söka mellan 0,5 och 4 miljoner kronor i projektbidrag och projekten kan pågå som längst under 3 år.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 29 april. Beslut om vilka projekt som får medel fattas omkring den 20 juni och projekten kan starta redan i juli.

Den 20 februari hålls ett informationsmöte om utlysningen i Stockholm. Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt på www.smartbuilt.se för den som vill titta på det i efterhand. Anmäl dig till seminariet.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:
Kristina Gabrielii, t.f. programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas, 073-068 60 08
katarina.buhr@formas.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.