2013-02-21 13:53Pressmeddelanden

Programmet för årsstämma och öppet seminarium klart

Onsdagen den 17 april inbjuder IQ Samhällsbyggnad sina medlemmar till årsstämma på Stockholm Waterfront Congress Center i centrala Stockholm. Efter stämman anordnar vi ett seminarium som är öppet för alla intresserade.

Mats Lindgren från Kairos Future berättar om T-samhället där tankar och tänkande är den nya produktionskraften. Patrik Derk från Telge Hovsjö låter oss följa med på den spännande resan med det omtalade förnyelsprojektet i Hovsjö i Södertälje. IQ Samhällsbyggnads vd Anna Sander kommer att berätta om föreningens verksamhet och aktuella frågor.

Eftermiddagen inleds med årsstämma för IQ Samhällsbyggnads medlemmar klockan 13:00. Seminariedeltagarna välkomnas till registrering från klockan 14:00. Vi avrundar dagen med mingel från klockan 17:00.  Välkommen!


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson