2014-05-13 15:34Pressmeddelanden

Nytt informationsmaterial om nyttan med forskning, utveckling och innovation

null

Ingen organisation har råd att inte vara aktiv inom forskning, utveckling och innovation. Men hur gör man för att sätta igång?  I en ny folder från IQ Samhällsbyggnad hittar den som är nyfiken svaren på vanliga frågor och får praktiska råd om hur man gör när man vill använda forskning, utveckling och innovation som ett verktyg för utveckling. Materialet fokuserar på samhällsbyggnadssektorn och i foldern delar forskningsledare på tre olika företag med sig av sina erfarenheter och bästa tips.

Foldern riktar sig främst till forskningsovana företag och organisationer. Beställ tryckta exemplar av foldern via info@iqs.se. Foldern finns även att ladda ner som pdf.Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson