2020-10-05 11:05Pressmeddelande

Fyrfasen installerar snabbladdare i Hede

null

Turismen i Härjedalens kommun ökar stadigt för varje år, och det är biltrafiken som dominerar transportsättet till och från kommunen. I takt med att fler äger elbilar och laddhybrider, är en väl utvecklad laddinfrastruktur avgörande för att möjliggöra för hållbart resande. Nu står det klart att Fyrfasen Energi installerar en ny snabbladdstation i Hede.

– En väl utvecklad laddinfrastruktur är en viktig satsning för att turistnäringen ska kunna fortsätta växa och sätta Härjedalen på kartan som en hållbar destination för både dagens och framtidens växande skara elbilsägare. Därför är vi oerhört glada att tack vare investeringsstöd och ett gott samarbete med Härjedalens kommun kunna förverkliga denna efterlängtade satsning, säger Cecilia Norberg vd Fyrfasen Energi.

Härjedalens kommun har varit en viktig part i processen där man upplåtit mark för snabbladdaren, men även stöttat i processen med ansökan om investeringsstöd. Snabbladdaren har delvis finansierats genom Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet men även genom lokalt bygdemedel. Fyrfasen finansierar drift och underhåll av stationen.

Även Region Jämtland Härjedalen ser positivt på satsningen.

– En snabbladdare i Hede är något vi jobbat hårt för i flera år, ända sedan 2017 när vi inledde vår förstudie och sedermera genomförande av att få till en bra infrastruktur för snabbladdning i hela länet. En tillfredsställande laddinfrastruktur är en förutsättning dels för att människor ska våga ta steget att skaffa elbil, och därefter för att på ett tryggt sätt ska kunna röra sig inom samt till och från vårt län, säger Jimmy Anjevall, fd.projektledare energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Snabbladdaren gynnar inte bara elbilisterna som reser till och från Härjedalen. Den skapar även goda förutsättningar för ökad affärsnytta lokalt i Hede. Detta genom att fler resande stannar till och planerar en paus i byn. Snabbladdarens geografiska placering möjliggör för stopp bland annat på besöksmålet Sonfjället Natur och Kultur samt även att handla mat och annat som erbjuds på orten under laddningen.

Laddstationen är installerad på parkeringen utanför Distriktsveterinärerna Hede och tas i drift 9e oktober.


Om Härjeåns

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Fyrfasen Energi AB.


Kontaktpersoner

Cecilia Norberg
VD
Cecilia Norberg
Emma Dahl
Kommunikationsansvarig
Emma Dahl