2020-05-07 14:19Pressmeddelande

Fortsatt stort intresse för fiber i Härjedalen

null

En trygg och säker uppkoppling i hemmet, på arbetet eller i fritidshuset blir allt viktigare. I takt med samhällets ökade digitalisering ser Härjeåns en tydlig trend där fler ser värdet i att ansluta sin fastighet till fiber i Härjedalen.

– Vi ser att efterfrågan på tillförlitliga bredbandstjänster ökar i Härjedalen, både från fastboende och fritidshusägare. Under 2020 arbetar vi för att välkomna 400 nya kunder till Härjeåns fibernät, säger Anna-Maria Molin, nätmarknadschef Härjeåns.

Med ca 6000 anslutna fiberkunder siktar Härjeåns högt, man vill skapa möjlighet för hela Härjedalen att ansluta sig. Flest anslutningar sker i skidorterna kring Funäsfjällen, Vemdalen och Lofsdalen i samband med nybyggnation av fritidshus och kommersiella boendeanläggningar. Men det sker även stora satsningar ute i de mindre byarna som domineras av fastboende. Härjeåns ser fibernätet som en viktig del i utvecklingen av landsbygden.

– Många förknippar fibernätet med att koppla upp fjällstugan för att kunna streama film, men flera av tjänsterna som nyttjar nätet kan vara livsviktiga och kommer att bli allt viktigare i takt med att hela samhället digitaliseras. Därför arbetar vi aktivt med att söka projektstöd för att kunna finansiera anslutningar på landsbygden där det annars kanske inte är en ekonomisk möjlighet, säger Anna-Maria Molin.

För att möjliggöra för fler att ansluta sig till fiber på landsbygden har Härjeåns ansökt om och beviljats finansieringsstöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det pågående EU-projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredbandsnät till fastboende, företag och fritidshus i byarna Glissjöberg, Mosätt, Älvros, Överberg och Duvberg. Byarna beräknas att vara anslutna under 2020.

Utöver det har man lämnat in ansökan för områdena Lillhärdal, Tänndalen och väster om Hede. Jordbruksfonden har i dagsläget stoppat alla ansökningar kopplat till bredbandstjänster av prioriteringsskäl. Det betyder dock inte att man inte kommer att kunna möjliggöra för anslutning av byarna, men projektet väntas bli något försenat.

– Det är oerhört synd att projektstödet pausats. Men vi ser positivt på framtiden och att möjligheterna snart kommer att öppnas upp så att vi kan genomföra anslutningarna enligt planerat, om än något försenat. Detta bygger givetvis även på att tillräckligt många ute i byarna vill ansluta sin anläggning, avslutar Anna-Maria Molin.

För mer information kontakta Anna-Maria Molin, 0680-242 14.


Om Härjeåns

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Fyrfasen Energi AB.


Kontaktpersoner

Cecilia Norberg
VD
Cecilia Norberg
Emma Dahl
Kommunikationsansvarig
Emma Dahl