2021-11-19 07:47Nyheter

Hand i hand för en hållbar fjällvärld

null

I takt med det ökade intresset för friluftsliv och svemestertrenden som växt sig allt starkare under pandemin så har fjällen varit en vinnare både sommar och vinter. Utöver de positiva effekterna med ökade lokala intäkter, fler arbetstillfällen och i längden ökad inflyttning, följer även utmaningar som ökat slitage i naturen såväl som ökat behov av en hållbar infrastruktur.

Som ett led i utvecklingen av en strategi för en hållbar fjällvärld tar Destination Vemdalen och Härjeånskoncernen med dotterbolaget Fyrfasen i spetsen ett nytt grepp i ett långsiktigt samarbete. Bolagen har en lång historia av att samverka i olika frågor. Utvecklingen av lokalsamhället men även affärsdrivna aktiviteter och marknadsinsatser är några områden där man tidigare hittat lyckade former för samverkan.

– Fjällen är för oss inte bara ett hem och en arbetsplats. Det är vårt absolut viktigaste upptagningsområde där vi kan nå ut med vårt budskap till en växande målgrupp. Att utvecklingen sker med respekt för natur, djur och människa är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna växa, säger Emma Dahl marknadskommunikatör Fyrfasen.

På samma sätt som att besöksnäringen förändras utifrån naturliga förutsättningar, så gör även energibranschen det. Elektrifieringen av samhället och vägen mot en 100% fossilfri energiproduktion ställer inte bara krav på rustade elnät och utbyggd kraftproduktion. Inom Härjeånskoncernen ser man ett stort behov av rekrytering av nya kompetenser i framtiden.

- Genom vårt arbete för en ökad attraktionskraft till fjällvärlden kan vi möjliggöra för fler att vilja bo och leva i fjällen. Härjeåns/Fyrfasen och andra företag har lättare att hitta rätt kompetens och Härjedalens kommun får fler invånare och ökade skatteintäkter, berättar Anna Hansson, VD på Destination Vemdalen.

Arbetet med hållbarhet är en självklarhet, där Destination Vemdalen alltid har haft naturen i fokus, men nu också växlar upp sitt hållbarhetsarbete för att natur, djur och människor ska trivas. Fyrfasen gör stora satsningar för utbyggnaden av elbilsladdning och solceller, samt med elavtal där energin kommer från förnybara källor som till exempel vattenkraft och vindkraft.

Hållbarhetsarbetet kommer bitvis att vara utmanande och det är många frågor som tar tid att driva förändring kring. 

–Det är stora frågor på agendan där allt inte kan lösas på egen hand. Vi tror att samverkan som spänner över branscher är en bra början för att hitta innovativa lösningar som gynnar en hållbar utveckling av fjällvärlden. Därför är vi glada att ta i hand med Destination Vemdalen, säger Emma Dahl Fyrfasen.

Aktiviteter inom samarbetet

  • Under sommaren har Fyrfasen stått värd för Sommarjakten för barn och unga där natur och uteliv kombineras med lärande om miljö och hållbar energi.
  • Informationskampanjer och tävlingar för att motivera barn och unga till att tänka hållbart i fjällen.
  • Under 2022 planerar man för kompetenshöjande insatser för företagare och stugägare inom hållbara energilösningar för att främja nyttjande att hållbar energi i fjällen.


Om Härjeåns

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Fyrfasen Energi AB.


Kontaktpersoner

Cecilia Norberg
VD
Cecilia Norberg
Emma Dahl
Kommunikationsansvarig
Emma Dahl