Hantverksdata


Utvecklar system för hantverkare

Om oss i sociala medier

Om oss i media

Om Hantverksdata

Hantverksdata har grunden i ett av Sveriges äldsta dataföretag. Vi har utvecklat affärssystem sedan 70-talet. Redan från början riktade vi in oss på att utveckla systemen för de olika entreprenad- och servicebranscherna. Idag är vi omkring 100 anställda med bolag i fyra av våra nordiska länder - Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi är marknadsledande inom el-, VVS- måleri- och glasbranschen med våra moduluppbyggda system. Dessutom expanderar vi kraftigt inom övriga service- och entreprenadbranscher som bygg, larm, golv, plåt & vent, kyla och hiss. Sammanlagt har vi ca 4 000 företag som kunder med runt 35 000 användare inom de olika branscherna. Bara i vårt mobila system Entré Portal har vi drygt 19 000 användare. Vårt mål är att underlätta hantverkarens arbete och vardag med våra tjänster och programvaror.

Kontaktpersoner

Caroline Gentzel
Marknadschef
Caroline Gentzel
David Alehed
Marknad
David Alehed
Mikael Viotti
CEO HVD Group
Mikael Viotti
Hantverksdata
Caspar Tietmeyer
CEO
Caspar Tietmeyer
Handwerksdata
Niklas Schotte
VD
Niklas Schotte
REKYL
Per Paulsson
Tracked
Per Paulsson
Fredrik Silfwerplatz
VD Hantverksdata Sverige
Fredrik Silfwerplatz
Hantverksdata