2023-09-26 06:49Pressmeddelande

Robert Fransson nytt kommunalråd i Grästorp

Foto på Robert Fransson och Kent Larsson Robert Fransson, nytt kommunalråd i Grästorps kommun, och Kent Larsson, avgående kommunalråd.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september valdes Robert Fransson (M) till nytt kommunalråd i Grästorps kommun.

Robert är född och uppvuxen i Grästorp, och har varit politiskt aktiv inom Moderaterna i Grästorp under 4-5 år. Nu tar han paus från sitt arbete som officier inom Försvarsmakten för att istället ägna all sin tid åt Grästorps kommun, som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (KSO). Där ser han fram emot att fortsätta det goda politiska samarbetet som utmärker Grästorp, där alla arbetar tillsammans för Grästorps bästa.

”Det är med en stor spänning, lite nervositet, men framförallt glädje som jag ska axla rollen som kommunalråd. Anledningen till att jag står framför er idag grundar sig i en viktig grundsten i samhället, engagemang. Det är glädjande att vi har ett stort engagemang inom Grästorp, men det är också viktigt att vi tar vara på de åsikter och synpunkter som finns i samhället för att med bästa förutsättningar fortsätta att utveckla Grästorp in i framtiden, säger Robert efter kommunfullmäktiges beslut.

Den tillitsbaserade styrningen i Grästorp är något han vurmar för, och som han också har med sig från sitt arbete inom Försvarsmakten. Transparensen i det politiska arbetet ut mot invånarna är också viktig, och att varje röst ska bli hörd.

Inför det nya uppdraget har han mycket att sätta sig in i.  

"Jag kliver in mitt i en mandatperiod och blir en del av en process som redan är igång. Det finns färdiga vallöften och färdiga strategier och dessa ser jag fram emot att förvalta, utveckla och att driva framåt tillsammans med politik och verksamhet." 

Han ser också vikten av att utvecklas, att fortsätta bygga vårt samhälle och då också ta kliv framåt för att möta framtiden. "Men vi får inte glömma vikten av en välmående organisation, individer och ekonomi. Vi måste ta hand om varandra för att må bra och för att kunna göra ett bra arbete".


Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

kommunikatör
Amanda Hellberg