2022-06-21 13:24Pressmeddelande

Projekt om sängsensorer avslutat

Carina Landén, undersköterska, Carina Linder, undersköterska, Therese Stenberg, sjuksköterska, Jenny Hallgren, lektor och docent i omvårdnad på Högskolan Skövde (på skärm), Jessica Boderos, enhetschef, Catharina Gillsjö, bitr. prof. Högskolan SkövdeCarina Landén, undersköterska, Carina Linder, undersköterska, Therese Stenberg, sjuksköterska, Jenny Hallgren, lektor och docent i omvårdnad på Högskolan Skövde (på skärm), Jessica Boderos, enhetschef, Catharina Gillsjö, bitr. prof. Högskolan Skövde

En utsedd projektgrupp från social verksamhet i Grästorps kommun har sedan maj 2021 medverkat i ett projekt genom Skaraborgs Hälsoteknikscentrum för test av sängsensorerna Safebase Home och Safebase Move.

I början av projektet installerades totalt fyra set av sängsensor Safebase Home och Safebase Move på sängar i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Sängsensorerna har en larmfunktion som fokuserar på att förebygga fallskador, ta vikt i sängen, förmåga att ändra position i säng, sömnkvalitet samt individanpassat avvikelselarm. Resultatet av sensorernas funktion sker via en mobilapp och webbläsare. Personalgruppen fick genomgå ett par utbildningstillfällen innan sensorerna aktiverades i verksamheten.

Projektgruppens uppdrag har varit att utvärdera sängsensorerna genom att testa och jämföra funktionen hos de olika sensorerna samt identifiera behov av ytterligare larmfunktioner. Projektet avslutades med intervjuer av sjuksköterskor, omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och enhetschefer.

Grästorps kommun är en av tio utvalda modellkommuner i Sverige där syftet är att inspirera och stödja andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

Medicinskt ansvarig sköterska
Carina Arvidsson