2020-05-27 14:08Pressmeddelande

Lena Junhamn blir HR-chef i Grästorps kommun

När Grästorps kommun sökte HR-chef var det ett högt söktryck med många kvalificerade till tjänsten. Kommundirektör, HR-avdelning och fackliga representanter har alla varit involverade i rekryteringen, och det blev Lena Junhamn som tillslut tillfrågades.

Det är otroligt roligt, vi har haft ett gott söktryck till våra chefstjänster under de sista åren, och detta var inget undantag, säger Linda Esseholt-Hermansson, kommundirektör i Grästorps kommun. Lena Junhamn kommer från Trollhättan, och har erfarenhet av chefsroller både i kommun, region och i det privata näringslivet. Hon kommer, tillsammans med chefer och medledare i kommunen, att fortsätta kommunens arbete med medledarutveckling kopplat till Grästorp 5.0. Dessutom kommer hon att vara delaktig i att driva det fortsatta arbetet med att göra Grästorps kommun till en ännu mer attraktiv arbetsplats. − Det känns fantastiskt roligt att få förtroendet att tillträda som HR-chef i Grästorp, och att få vara med att skapa en attraktiv arbetsplats. Det känns spännande att få fortsätta att utveckla Grästorp tillsammans med alla medledare, säger Lena Junhamn. Över sexhundra personer jobbar inom den kommunala verksamheten i Grästorp, vilket gör organisationen till Grästorps största arbetsgivare. HR-avdelningen ligger under allmän verksamhet, och kommer från och med den sista juni 2020 även innefatta kommunikation. − Lenas breda kompetens och hennes personlighet kommer att passa perfekt i det fortsatta utvecklingsarbetet i Grästorps kommun, och jag är mycket glad över att vi har kunnat göra en så god rekrytering, avslutar Linda Esseholt-Hermansson, kommundirektör.

Linda Esseholt-Hermansson Kommundirektör linda.esseholthermansson@grastorp.se


Om Grästorps Kommun

About company