2019-11-14 15:19Pressmeddelande

Grästorp har Sveriges bästa äldreboende

Förra året hade Grästorps äldreboenden betyg över snittet i Västra Götaland, men nu ligger de på första plats i Sverige. Brukarna är nöjda och känner sig trygga på Grästorps äldreboende, visar Socialstyrelsens undersökning.

Carina Bryngelfors, enhetschef särskilt boende, tycker att resultatet är jättefint, och hon är glad för hyresgästernas skull. − Att våra brukare trivs så bra är givetvis tack vare vår personal, de gör ett fantastiskt jobb, och har ett väldigt betydelsefullt arbete, säger hon. Personalen får toppbetyg vad gäller bemötande, och brukarna svarar att de tar hänsyn till åsikter och önskemål. Det är dessutom enkelt att få kontakt med personalen, visar undersökningen. − Vi skriver en genomförandeplan för varje hyresgäst, berättar Carina Landén, undersköterska på Vistegården. I den framkommer vad de själva vill ha hjälp med, och deras behov. Det tror jag är väldigt bra, och att vikarierna som kommer in och jobbar kan ta del av de planerna. Äldreomsorgen i Grästorp har jobbat enligt IBIC, individens behov i centrum, under ett par år, och systemet börjar bli inarbetat. Alla anställda inom äldreomsorgen har fått möjlighet att delta i utbildningar på temat. − Genomförandeplanerna gör att vi kan möta hyresgästerna utifrån deras historia och deras behov, fortsätter Carina Landén. Maj Andersson, hyresgäst på Vistegården, menar att man inte kan bo bättre. Hon känner sig trygg i sitt rum, och lyfter fram personalen som alltid finns där och kommer genast, dag som natt, om hon trycker på larmet hon bär runt handleden. Hon har ingen längtan hem, utan trivs på Vistegården, där kan prata med andra boenden framför tv:n, äta något gott till kaffet och där det finns personal som hjälper alltid till. − De är alltid så glada och snälla. Det blir aldrig långtråkigt här, och maten är så god, säger hon. Även maten lyfts fram som något mycket positivt i undersökningen, den smakar bra och måltiderna bidrar till en trevlig stund på dagen. Grästorps kommun har arbetat med värdskap i flera år, och resultaten syns tydligt. Förra året var det hemtjänsten som hamnade i topp i Socialstyrelsens undersökning, och nu var det alltså Grästorps äldreboenden som får bäst resultat bland brukarna. Undersökningen från Socialstyrelsen syftar till att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för att jämföra mellan kommuner och verksamheter, och ligger till grund för utveckling och förbättringar. Samtliga personer över 65 år som i december 2018 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten med undersökningen.

Vid frågor, kontakta: Carina Bryngelfors, enhetschef Vistegården carina.bryngelfors@grastorp.se telefon 0514-582 77


Om Grästorps Kommun

About company