2021-06-24 05:00Pressmeddelande

Forskningssamarbete för Grästorps kommun

Johanna LindeJohanna Linde

Grästorps kommun har erbjudits möjligheten att inleda ett samarbete med Högskolan i Skövde gällande en gemensam forskarstudent. Ett samarbetsavtal där en gemensam doktorand lokaliserad i Grästorps kommun kommer att beforska medarbetarnas roll i den digitala transformationen.

Rent befolkningsmässigt så höjs snittåldern i Grästorps kommun för varje år som går. För att klara de demografiska utmaningarna i framtiden så behöver vi bli ännu mer digitala. Johanna Linde, digitaliseringscoach på Grästorps kommun kommer därför under de kommande tre-fyra åren, med handledning från högskolorna i Skövde och Halmstad och lokaliserad i vår organisation, beforska hur vi kan få med oss alla medarbetare i den digitala transformationen som behöver ske de kommande åren.

Vi har under många år arbetat för att utveckla välfärden och hitta smarta digitala och innovativa lösningar för att klara välfärdsutmaningarna. Hittills har vi varit mycket framgångsrika i detta och vill nu förstärka detta arbete ytterligare med en forskare.

  • Digitaliseringen har potentialen att förändra och utveckla arbetet inom den offentliga sektorn. Med hjälp av digitala välfärdstjänster kan yrken effektiviseras och mer tid frigöras för att skapa en ökad kvalitet för dem vi är till för. Syftet med forskningen är att undersöka vilket organisatoriskt stöd som behövs för att nå digital transformation inom den kommunala välfärdssektorn. Detta med såväl medarbetares som användares hälsa och välbefinnande i centrum. Det organisatoriska stödet ska fokusera på hur man skapar ökad förståelse för nyttan och möjligheterna med denna digitala transformation, berättar Johanna Linde, digitaliseringscoach på Grästorps kommun och blivande doktorand.

Genom det här forskningssamarbetet kan vi knyta flera professorer och lärare på högskolan i Skövde och i Halmstad närmre vår organisation. Det ger ny input och kompetens i organisationen och det tror vi kan generera goda inspel i vårt utvecklingsarbete kring att klara framtidens välfärdsutmaningar.
Återigen har vi möjlighet att vara en snabb kommun som ligger i framkant.

Satsningen är också ett led i att bygga en gemensam utvecklings- och innovationsmiljö inom folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg.

Förutsättningar i kommunen
Grästorps kommun har en relativt hög mognadsgrad i digitaliseringsfrågor. En arbetsgrupp kallad Dig-in och Johanna Linde som anställd digitaliseringscoach med magisterexamen i folkhälsovetenskap och digitalisering.

Kommunen är av SKR utsedd till testkommun och har tillsammans med kringliggande kommuner arbetat tillsammans för att öka medvetenheten och förståelsen för digitalisering. Kommunen har initierat en mängd olika aktiviteter och skapat ett teknikcentrum som används för inspiration och som del av fortbildning.

  • Att få möjlighet att fokusera så tydligt på hur vi skapar möjligheter för digital utveckling och transformation inom verksamheten, och med området hälsa i centrum, känns väldigt meningsfullt. Jag tror att detta är vägen framåt, var och en måste förstå hur den digitala utvecklingen kan ge ett mervärde till det egna yrkesutövandet. Alla behöver komma med på tåget för att vi ska lyckas fullt ut och detta blir ett viktigt steg, säger Johanna Linde, digitaliseringscoach och blivande doktorand på Grästorps kommun.

Johanna Linde kommer fortsätta sin tjänst som digitaliseringscoach parallellt med forskningsstudierna som drar igång till hösten.


Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.