2023-03-08 12:47Pressmeddelande

Eva Dahl ny kommundirektör i Grästorp

Foto på Eva Dahl, skolchef Grästorps kommun

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars beslutades att utse Eva Dahl till kommundirektör för Grästorps kommun. Eva Dahl är sedan tidigare skolchef i Grästorp, och har sedan oktober 2022 också arbetat som tillförordnad kommundirektör. 

På sammanträdet valde kommunstyrelsen enhälligt Eva Dahl till ny kommundirektör.

Eva har flera gånger trätt in som tillförordnad kommundirektör, nu senast under en längre period, och både hon och vi tycker att det har fungerat väldigt bra. Vi har ett bra samarbete, vi politiker känner ett stort förtroende för Eva och vi är mycket nöjda med att få henne som kommundirektör hos oss, säger Kent Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Eva Dahl bor i Grästorp och har lång erfarenhet av ledarskap och utveckling inom kommunal sektor, närmast som skolchef i kommunen sedan 2017.

Jag har alltid bott i Grästorp och det lokala engagemanget ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det finns så många styrkor och det är mycket spännande på gång i Grästorp och jag är stolt och glad över förtroendet att få bidra till kommunens fortsatta utveckling i rollen som kommundirektör. Jag ser fram emot att lära känna kommunens verksamheter och medledare än bättre, och jag vill också lära känna hela kommunen bättre, med näringsliv och föreningsliv. Jag tror på samarbete och öppen kommunikation och genom att arbeta tillsammans i ett helhetsperspektiv och genom dialog är jag övertygad om att vi kommer att utveckla Grästorp ytterligare, säger Eva Dahl.  

Ett av de första uppdragen som kommundirektör blir att rekrytera en ny skolchef som kommer att ta vid utvecklingen inom bildningsverksamheten. Tills ny skolchef är på plats kommer Eva Dahl att fortsätta leda bildningsverksamheten samtidigt som hon innehar posten som kommundirektör.


Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.