2022-06-30 07:16Pressmeddelande

Digitaliseringscoach automatiserar processer

Johanna Linde, digitaliseringscoach i Grästorps kommunJohanna Linde, digitaliseringscoach i Grästorps kommun

Fram till 2030 kommer medborgare över 80 år att öka med 50% och för att klara den demografiska utvecklingen behöver man se över vilka processer som kan digitaliseras och effektiviseras i verksamheterna. I Grästorps kommun arbetar digitaliseringscoach Johanna Linde med att identifiera sådana processer.

 

Grästorps kommun är utsedd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Sammanlagt är 10 kommuner i Sverige modellkommuner. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. För att klara den demografiska utvecklingen behöver vi fundera över våra nuvarande arbetssätt eftersom antalet medborgare över 80 år kommer att öka med 50% fram till 2030.

I modellkommunsprojektet såg Grästorps kommun ett behov av att tillsätta en digitaliseringscoach som fick inriktningen att inventera behov av processer som kunde digitalisera och effektivisera arbetet ute i verksamheterna. Johanna Linde, digitaliseringscoach i Grästorps kommun, har agerat som en länk mellan verksamheten och IT enheten och fått i uppdrag att hitta processer som tog tid eller som var enkla och repetitiva. I Johannas roll ingick det att involvera cheferna för att de skulle bemanna med medarbetare som kunde bidra i arbetet med att kartlägga processer för att kunna uppnå målet att effektivisera och öka kvalitén.

Ett antal workshops genomfördes innan sommaren 2021 för att hitta lämpliga processer att digitalisera. Under sommaren 2021 påbörjades automatiseringsarbetet och ganska snabbt blev man varse om att det är lite av en berg och dalbana att driva automatiseringsarbete i en kommun.

- I början på resan hade vi en handlingsplan för hur vi skulle uppnå vårt mål med inspiration från andra kommuner, men under resans gång har vi fått tänka om och byta riktning. Fokus blev då istället att låta behoven styra och då kan lösningen bli en annan än den som var tänkt från början. Helt enkelt för att det passar Grästorps kommun bättre, berättar Johanna.

För mer information om Johannas arbete med Grästorps kommuns automatiserade processer, klicka på länken och titta gärna på de tre inspelade seminarierna. Automatisering | Välfärdsteknik | SKR


Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.