2023-08-21 04:45Pressmeddelande

Carolina Klüft är tillbaka som superhjälte – men nu på cykel

Carolina Klüft som Pep-hjältenCarolina Klüft som Pep-hjälten

Efter succén i vårens Masked Singer blev Carolina Klüft en superhjälte för hela Sverige, även för de som missat hennes imponerande idrottskarriär. Nu är Carolina tillbaka i hjältedräkten, och denna gång för att ta fighten för barns hälsa. 

 

Våra barn rör sig för lite och i Folkhälsomyndighetens senaste mätning precis innan sommaren framkom att nästan en fjärdedel av Sveriges 6-9 åringar lider av övervikt eller fetma. Detta kan få förödande hälsokonsekvenser. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa, och nu behöver vi på allvar ta fighten mot den växande ohälsan därför lanserar Generation Pep; Pep-hjälten 

 

Våra barn rör sig alldeles för lite, och nu måste vi göra mer och visa allvaret i frågan. Med avstamp i Carro som superhjälte, en för många nu vedertagen syn, så kopplar vi här på en en av vår tids mest akuta folkhälsofrågor och hoppas att vi nu kan skapa en större medvetenhet om barn och ungas hälsa, säger Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig på Generation Pep. 

Barn och ungdomars cyklande har minskat med över 40 procent sedan mitten på 90-talet, och samtidigt visar forskningen att en av de mest effektiva åtgärderna för en bättre folkhälsa är att öka andelen aktiva transporter 

Vi vill uppmuntra alla vuxna att ta ansvaret och blir superhjältar för våra barn och deras hälsa, genom att exempelvis gå och cykla oftare. Helt enkelt sluta skjutsa- börja Pep-skjutsa och bli en Pep-hjälte för våra barns skull, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep 

 

 

Arbetsgrupp bakom kampanjen
Projektledare och strateg: Emma Blomdahl Wahlberg, Generation Pep 

Filmare: Matteus Eurell 

Fotograf: Benjamin Hailemariam  

Mediaköp: Social Zense och Beet  


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg