2022-06-01 06:00Pressmeddelande

Här är idéer för framtidens Gällivare – Visioner: i norr

Vi har ett resultat i projektet Visioner: i norr.

Nu presenterar de två teamen för Gällivare i projektet Visioner: i norr idéskisserna för hur framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer kan se ut i Gällivare.

Teamen utgick från Gällivares inlämnade case i Visioner: i norr, ”Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?”

I slutet av mars besökte de två teamen Gällivare. Då fick de möjlighet att undersöka de unika värdena för Gällivare som plats, samt möjlighet att prata med boende och få inspel från det lokala närings- och föreningsliv. Resultatet är ett visionsdokument som är tänkt att skapa stolthet under lång tid framöver.

 

Sammanfattning av resultat

Team Barnens visioner i norr:
Barnens arktis-tektur – En stad byggd på lekfullhet för framtidens verklighet
Förslaget utgår från barnets perspektiv och innehåller ett antal typer av byggnader – såsom Pulkahusen, Ren-badet, Dunderdome och Dunderhusen – som är tänkta att ligga mellan staden och Dundret. Stråken mellan byggnaderna uppmuntrar till rörelse; till fots, med cykel, spark, rullstol eller på skidor.

Team Of Public Interest:
Of whose interests? – From malm back to soil
Teamet har fokuserat på behov av ett identitetsskapande bortom industrin samt på den känslomässiga kopplingen till gruvhålen i landskapet. De föreslår även en ny typ av stadsplanering, inspirerad av växtföljd, som på ett bättre sätt kan hantera den rörelse och konstanta förändring som gruvdrift, renskötsel och turism innebär.

Idéskisserna finns att ta del av på webbplatsen hållbarstad.se. Där presenteras även de andra deltagande kommunernas case och visionsdokument.

Den 14 juni presenteras resultaten under ett evenemang på ArkDes. För presskontakt och pressnärvaro den 14 juni, mejla maria.ostman@arkdes.se

 

Presskontakter

Gällivare kommun:
Sofie Rynbäck, planeringssamordnare vid Gällivare kommun, Sofie.Rynback@gallivare.se, 0970-818 054

Team Barnens visioner i norr:
Carolina Wikström, arkitekt Asante Arkitektur & Design, 070-657 71 92

Team Of Public Interest:
Jonas Dahlberg, konstnär OPI, 070-441 47 65

Presskontakt Rådet för hållbara städer/Boverket:
Helena Bjarnegård, riksarkitekt, via Boverkets presservice 0455-35 31 70, presservice@boverket.se

 

Bakgrund

Just nu pågår en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. Satsningen ställer stora krav på nya bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur ser man till att nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?

Tillsammans med bland annat arkitekter, konstnärer, skribenter, forskare och designers har sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten utvecklat visioner för framtidens samhällen. Projektet Visioner: i norr initierades av Rådet för hållbara städer med syftet att undersöka nya vägar framåt i skapandet av hållbar samhällsutveckling.

Bakom projektet Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova där varje team tilldelats ett bidrag om 300 000 SEK.

Teammedlemmar i Barnens visioner i norr:
Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design
Max Goldstein, Landskapslaget/SLU
Jens Evaldsson, konstnär
Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Cecilia Lindén, GoClimate
Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult
Gustav Rygren, student
Anna Turdell, Brand Union 

Teammedlemmar i Of Public Interest (OPI):
Jonas Dahlberg, OPI
Joakim Lyth, OPI
Chiara Bugatti, OPI
Danae Valenza, OPI
Tobias Westerlund, OPI


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Närheten till naturen ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.