2022-06-16 10:30Pressmeddelande

Gällivare ställer med hjälp av spillvärme om till ett hållbart samhälle

Logotyp Gällivare kommun och logotyp Gällivare Energi.

Spillvärme från LKAB:s omställning till järnsvampsproduktion med Hybrit teknologin i Gällivare kan också bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Gällivare kommun och Gällivare Energi går in i en fördjupad analys med LKAB för att skapa hållbara samhällen genom industriell symbios. I och med det finns goda förutsättningar att skapa klimatneutrala samhällen när industrin ställer om.

– Tillsammans tar vi täten och visar på hur samverkan mellan industri, kommun och näringsliv skapar hållbar omställning. Möjligheten för kommunen att nå målen i Agenda 2030 kopplat mot hållbara städer har aldrig varit bättre, säger Henrik Ölvebo, kommunalråd i Gällivare.

Genom ”North Sweden Green Deal” som delfinansieras via bl.a. EU och Region Norrbotten är nu Gällivare först ut med att visa hur industrins omställning gör det möjligt för samhällen i norra Sverige att ställa om genom cirkulära flöden av den spillvärmen som uppkommer.

– Det pågår en förstudie om hur spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion på bästa sätt kan integreras i Gällivare Energis befintliga fjärrvärmenät. Fjärrvärmen kommer på sikt bli en plattform för många samhällsnyttor och möjliggöra nya cirkulära lösningar, säger Tommy Nyström, ordf. i Gällivare Energi.

– Vår omställning mot järnsvamp kommer att generera koldioxidfri spillvärme. LKAB:s strävan är alltid att använda så lite energi som möjligt. Men hur bra vi än gör detta nu så kommer det att uppstå ett visst värmespill som vi i första hand kommer att nyttja fullt ut inom vårt industriområde och i andra hand utreda lösningar för att värma samhällets fjärrvärmenät. Den del som blir över måste vi antingen kyla bort eller hitta nya avsättningar för. Det gläder mig att det finns aktörer i näringslivet som ser dessa möjligheter och som har både kunskapen och drivkrafterna att utreda om vår spillvärme kan bidra till nya hållbara värdekedjor, säger Roger Karlsson, teknikchef på LKAB.

För att utnyttja en del av potentialen i spillvärmen, som finns i olika temperaturspann, har kommunen slutit ett första avtal med det Malmöbaserade företaget WA3RM, som är ledande på att utveckla cirkulära, biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Avtalet med WA3RM syftar till att möjliggöra storskalig livsmedelsproduktion i Gällivare och kommer att kunna resultera i många nya arbetstillfällen inom områden som tidigare inte varit aktuella.

– Det är en spännande möjlighet som kan skapa ett stort antal nya arbetstillfällen som ger oss ett breddat och mer dynamiskt näringsliv, samtidigt som det även ökar Sveriges och Norrbottens självförsörjningsgrad avsevärt, vilket är fantastisk. Vi ser framåt med glädje hur många följdinvesteringar och arbetsmöjligheter som uppkommer i samband med industrins omställning. Resan mot cirkulära samhällen har bara startat, säger Birgitta Larsson, kommunalråd i Gällivare.

Jeanette Wäppling, kommunalråd i Gällivare avslutar med att säga:
– Samverkan mellan industri och samhälle blir en nyckel för att nå klimatmålen. Detta initiativ är en av de viktigaste åtgärderna att genomföra för att minska kommunens utsläpp som helhet. Detta ökar intresset och attraktiviteten för Gällivare när vi bl.a. öppnar upp för en helt ny bransch.

 

För ytterligare information kontakta:

Theresa Savonen, Gällivare Energi, 0970-755 89
Roger Karlsson, LKAB, 072-715 8307
Alexander Kult, Gällivare kommun, 0970- 818 260


Om Gällivare kommun

Gnistrande vinter, ljusa sommarnätter, tio minuter till allt. Gällivare ligger vackert inbäddat i ett enastående landskap 10 mil norr om polcirkeln. I kommunen bor ca 18 000 människor med närhet till arbete, service och natur. Här finns länsdelssjukhus, väl utbyggd barnomsorg, bra skolor, ett rikt föreningsliv och varierat kulturutbud. Närheten till naturen ger stora möjligheter till fritid och upplevelser utöver det vanliga, året runt. Från norrbottenskusten till Gällivare tar det ett par timmar med tåg eller bil och lite drygt det från Stockholm med dagliga flygförbindelser. Här finns en differentierad företagsamhet med gruvnäring av världsklass som huvudsaklig basnäring. Just nu bygger vi nya Gällivare i takt med att områden i Malmberget avvecklas. Tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens fortsatta expansion. 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler ska byggas under de närmaste 15 åren.