2018-06-07 06:45Pressmeddelande

FTF satsar mot sexuella trakasserier i försäkringsbranschen

Christian Sundin, arbetsmiljöexpertChristian Sundin, arbetsmiljöexpert

Idag lanserar fackförbundet FTF en ny utbildningssatsning för att förebygga sexuella trakasserier i försäkringsbranschen. FTFs arbetsmiljöexpert kommer besöka försäkringbolag i hela Sverige och utbilda i hur man kan jobba fackligt mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

- Me too-rörelsen visade att sexuella trakasserier är ett utbrett arbetsmiljöproblem. FTF vill att försäkringsbranschen ska vara en trygg plats för alla. Därför lanserar vi den här utbildningssatsningen mot sexuella trakasserier, säger Christian Sundin, FTFs arbetsmiljöexpert.

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda inom FTF och arbetsmiljöombud som vill utveckla sina kunskaper om hur man förebygger sexuella trakasserier. För att stärka samarbetet mellan de lokala parterna är även representanter från arbetsgivaren välkomna att delta. Vid varje utbildningstillfälle erbjuder FTF också en öppen föreläsning om sexuella trakasserier för alla medarbetare på arbetsplatsen.

- Vi vill höja kunskapen om sexuella trakasserier i hela försäkringsbranschen. Ju fler som vet vad sexuella trakasserier är och hur det kan motverkas, desto bättre effekt får det förebyggande arbetet, säger Christian Sundin.

Me too-rörelsen blev aktuell i försäkringsbranschen i samband med Expressens granskning av If i oktober 2017. I januari kom uppropen #påvåravillkor och #inteminskuld med underskrifter från ca 300 kvinnor inom försäkring och finans.Om Forena - försäkringsfacket

FTF - facket för försäkring och finans, är det största facket inom försäkringsbranschen. Våra medlemmar jobbar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.