2017-10-17 08:25Pressmeddelande

FTF kommer aldrig acceptera sexuella trakasserier

Expressen publicerade idag en artikel med uppgifter om att anställda på försäkringsbolaget If utsatts för sexuellt våld och sexuella trakasserier på jobbet. Försäkringsbranschens fackförbund FTF ser mycket allvarligt på situationen.

- FTF kommer aldrig acceptera sexuellt våld och sexuella trakasserier. Som försäkringsbranschens fackförbund välkomnar vi Expressens granskning. Det är oerhört viktigt att sexuella trakasserier inte tystas ner utan kommer upp till ytan så att de kan utredas och åtgärdas, säger Anders Johansson, förbundsordförande i FTF.

- Sexuella trakasserier är ett utbrett problem i samhället, och försäkringsbranschen är tyvärr inget undantag. FTF kommer fortsätta arbeta aktivt med att bevaka och driva på att arbetsgivare tar sitt ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på jobbet, fortsätter Anders Johansson. Om Forena - försäkringsfacket

FTF - facket för försäkring och finans, är det största facket inom försäkringsbranschen. Våra medlemmar jobbar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.