2021-12-14 08:00Pressmeddelande

Märta Stenevi besökte Villazero

Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet och delar av det kvinnliga bygglaget för Villazero. Foto: Daniel Elfving

Nyligen besökte Miljöpartiets språkrör, Märta Stenevi, Villazero i Borlänge. Under besöket, som anordnades tillsammans med projektet och nätverket Women Building Sweden, gjordes en rundvandring på bygget av Sveriges första koldioxidneutrala villa. Därefter hade nätverket rundabordssamtal med Stenevi, där hon fick berätta om sitt politiska arbete med fokus på jämställdhet och hållbarhet.

Villazero är ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna, med stöd från Region Dalarna. Byggpartner är byggentreprenör för projektet och har satt samman ett bygglag bestående av enbart kvinnor. Women Building Sweden är ett affärsnätverk som består av kvinnor i ledande befattning inom bygg- och fastighetsföretag i Dalarna.  

”Det var väldigt inspirerande att besöka Villazero och träffa kvinnorna i bygglaget. Projektet i sig är otroligt spännande, både ur ett jämställdhets- och ett hållbarhetsperspektiv. Vi har äntligen fått Sveriges första kvinnliga statsminister, och det är viktigt att kvinnor får se andra kvinnor i roller som historiskt dominerats av män. Här är Villazero ett jättebra exempel att lyfta fram, för att få fler kvinnor att vilja söka sig till byggbranschen, men även att vilja stanna kvar”, säger Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet.

Under rundabordssamtalen ställde nätverket frågor kring vad som händer med regeringens mål om att ha minst 25% nyanställda kvinnor i byggbranschen år 2030. Stenevi berättade om de många samtal hon haft med tidigare statsminister Löfven, kring åtgärder för att attrahera fler kvinnor att utbilda sig inom bygg. Nu ser man en positiv ökning av tjejer som söker sig till byggprogrammen, men det är fortsatt svårt att få dem att stanna kvar, och en stor orsak till det är machokulturen. 

"Det pågår en översyn av diskrimineringslagstiftningen som jag räknar med att den nya regeringen kommer gå vidare med, för att vi ska få bättre verktyg för att mota diskrimineringen på arbetsmarknaden. Unga personer lär av de äldre, och det är fortsatt svårt för män att sätta gränser gentemot andra män. Machokulturen kommer inte försvinna av sig själv, det är något alla måste jobba med varje dag", menar Märta Stenevi.

Märta som kom in i politiken relativt sent i karriären, har en bakgrund från näringslivet där hon bland annat jobbat som marknadschef och inköpschef. Hon belyste den kommersiella delen av att våga ligga steget före i hållbarhetsarbetet.

"Vi måste se hållbarhetsarbetet som en långsiktig investering. Företag som vågar gå främst i ledet kommer ha ett kunskapsövertag som ger lönsamhet på sikt. Nu ser vi hur efterfrågan på gröna alternativ ökar, både bland privatpersoner och företag", avslutar Stenevi.

"Det är glädjande att höra att vi ligger rätt i tiden med Villazero. Det är en unik möjlighet att lära oss hur vi tillsammans kan bygga mer hållbart. De metoder och material som testas under bygget, kommer mätas och utvärderas, för att sedan implementeras i den större produktionen. Vi vill att branschen ska få upp ögonen för att det går att bygga med hållbara metoder", säger projektledare Helena Tallberg, Fiskarhedenvillan.

"Att ha Märta Stenevi på besök gav oss ny energi att fortsätta med Women Building Swedens viktiga arbete. Vi måste fortsätta jobba för att få fler kvinnor att vilja söka sig till branschen och också se till att de stannar kvar. Där handlar det mycket om attityder och hur vi är mot varandra, men också att få alla att förstå att det ger en bättre arbetsmiljö för alla om det blir jämställt", säger Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter och Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna”, initiativtagare till Women Building Sweden.

 

För frågor, vänligen kontakta:

Helena Tallberg, projektledare för Villazero, Fiskarhedenvillan: helena.tallberg@fiskarhedenvillan.se   

Gabriella Hagman, VD Mondo Arkitekter: gabriella.hagman@mondo.se

Kristina Hansen, VD Structor Byggteknik Dalarna: kristina.hansen@structor.se       

Ann-Louise Holmbom, HR-chef Byggpartner: ann-louise.holmbom@byggpartner.comOm Fiskarhedenvillan

Husleverantören Fiskarhedenvillan har funnits sedan 1993 och levererar ungefär 650 villor varje år. Företaget omsätter 670 miljoner kronor (2015). Bland våra medarbetare hittar du administratörer, arkitekter och ingenjörer. Vi arbetar med hållbarhet för vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som företag och tycka att vi gjorde bra saker. De hus som vi bygger idag kommer finnas kvar i flera generationer framåt, därför vill vi redan nu försöka matcha de krav som era barn och barnbarn kommer att ställa på ett hållbart boende. Vår högsta önskan är att alla våra kunder ska känna sig stolta över sitt hus.