2023-02-01 13:00Pressmeddelande

Radhus och villa får Falkenbergs kommuns arkitekturpris

Nu har Byggnadsnämnden beslutat vilka byggnader som ska få Falkenbergs kommuns arkitekturpriser 2022.
Arkitekturpriserna är hedersomnämnanden som kommunen delar ut årligen sedan 2021. Priset består av diplom och en unik plakett att sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Det finns två kategorier, ett för nyproduktion och ett för god byggnadsvård.
– Det är roligt att kommunen kan prisa nya och gamla byggnader som håller en hög arkitektonisk nivå och där hållbarhet är ett viktigt inslag. Båda årets vinnare är bostäder men visar att det både som privatperson och som byggherre går det att nå långt, säger, säger Malin Jarl, stadsarkitekt.

Priset för nyproduktion 2022

Pris till årets nyproduktion går till Skogstorp 4:195 samt Skogstorp 4:194; Brunklövervägen, Falkenberg.
Byggherre och Exploatör: Wästbygg. Upplåtelseform: Bostadsrätter. Byggår: 2022

Motivering

Med en modern arkitektonisk fingertoppskänsla har BRF Standängen i Skogstorp vuxit fram med hänsyn till plasten samt fokus på människan och hållbart byggande. De yteffektiva enplans-radhusen är miljömärkta Svanen. Värmebehandlad träfasad i skiftande toner smälter fint in den natursköna omgivningen. Exploatören har lyft fram boendekvaliteter såsom öppen planlösning med rundgång, högt i tak (3,7 m) med fint ljusinsläpp som bidrar till ökad rymd, app som styr teknik, separat tvättstuga/klädvård samt fina siktlinjer. I området finns också en gemensam lokal för samförvaring där det är naturligt att mötas och träffas. Målgruppen är bred och det är stor variation i spridning i ålder på de boende. Till varje marklägenhet finns två uteplatser samt egen parkering.

Priset för god byggnadsvård 2022

Pris till årets god byggnadsvård går till Pistolen 1, Porsevägen 1A-B, Falkenberg.
Byggherre och fastighetsägare: Kjell Andersson. Upplåtelseform: Bostadshus (äldre villa). Byggår: Början av 1900-talet.

Motivering

I samband med en nyligen genomförd större renovering blickade fastighetsägaren bakåt, till tiden för husets byggnation. Huset har klass C i Bebyggelseinventeringen. Med ambitiös efterforskning letade fastighetsägaren efter äldre foto för att få historik och bekräftelse på husets ursprungliga fasadmaterial, detaljutförande, färg och proportioner.
Huset har nyligen bytt fasadmaterial från eternitplattor med röda fönsterbågar till liggande träpanel i en mild gul kulör med gröna smäckra träfönsterbågar. Bostadshuset ligger centralt i Falkenberg och är väl synligt och miljöskapande i stadsdelen. Det finns ett byggnadshistoriskt värde och renoveringen är gjord med varsam hand och stor kunskap samt hantverksskicklighet.

Priserna kommer att delas ut senare i år.
Du kan läsa mer om Falkenbergs kommuns arkitekturpriser här.

Kontakt: Malin Jarl, stadsarkitekt, malin.jarl@falkenberg.se,  0346-88 62 37


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".