2023-05-11 14:47Pressmeddelande

Positivt läge inför sommaren för bemanningen i vård och omsorg

De många satsningar som påbörjades i augusti 2022 för att rekrytera vikarier till yrken inom vård och omsorg inför sommaren 2023 har gett goda resultat. I början av maj har Falkenbergs kommun endast 9 vakanta tjänster kvar av det ursprungliga behovet på 194 vikarier.

Redan i augusti 2022 påbörjades ett intensivt arbete för att kunna trygga bemanningen för sommaren 2023, med de huvudsakliga målen att kunna säkerställa de ordinarie medarbetarnas semester och brukarnas omsorg.

– Media har framställt det som att vi löst sommarens bemanningsutmaning genom att anställa vikarier från kommunens övriga förvaltningar och lockat med extra ersättningar. Detta är endast en väldigt liten del av de satsningar som gjorts, och till dags dato har vi endast tre aktuella vikarier från andra förvaltningar i kommunen. Precis som tidigare år får alla vikarier i vår verksamhet även bredvidgång som ett komplement till den teoretiska utbildningen för att kunna lösa sin tjänstgöring som outbildat vårdbiträde, säger socialchef Johan Klingborg.

Flera olika satsningar på rekrytering som gett goda resultat

Fem arbetsgrupper på socialförvaltningen har under året arbetat med att utveckla och genomföra nya insatser för att trygga bemanningen inför sommaren. Bland annat har man arbetat med ambassadörer från de olika omsorgsyrkena som varit ute i samhället och berättat om sitt jobb, rekryteringsinsatser riktade mot studenter på vuxenutbildningens och gymnasieskolornas vård- och omsorgsprogram, en förenklad ansökningsprocess och kampanjer i sociala medier för att synliggöra och skapa förståelse för vad de olika yrkena innebär.

– Sällan har vi lyckats så bra med rekryteringen som i år, då vi i god tid klarat av att rekrytera vikarierande personal så att brukarna får sin omsorg samtidigt som den ordinarie personalen får sin välbehövliga semester. Vi berättar om detta för att vi vill att falkenbergarna ska kunna känna sig trygga i att de själva och deras anhöriga kommer att få en god och säker omsorg även under sommaren, säger Johan Klingborg.

Inga extra ersättningar för att uppmana ordinarie personal att flytta semester

Inga extra ersättningar delas ut för att uppmana ordinarie personal att flytta sin semester eller ta extrapass. Om den ordinarie personalen skulle behöva beordras in under sommaren kommer de att få extra ersättning enligt de ordinarie avtal som finns.

– Vi vet sedan tidigare år att extra ersättningar för att flytta semester eller jobba extrapass ger negativa konsekvenser för våra medarbetare på längre sikt eftersom arbetsbelastningen ökar och leder till sjukskrivningar. Vi vill vara måna om vår ordinarie personal genom att låta dem få sin semester och vila från arbetet efter att ha slitit hårt med övertid och inbeordringar under tre år med pandemi, säger Pernilla Eliasson, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

 

Presskontakt: 

Amanda Alvmo, kommunikatör

0346-88 54 10

amanda.alvmo@falkenberg.se


Ämnen: Omsorg

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".