2021-11-11 07:14Pressmeddelande

Omsorgspersonalen ska driva utvecklingsfrågor framåt

Ett nytt arbetssätt på kommunens särskilda boenden kommer att ge omsorgspersonalen större inflytande över utvecklingsfrågor.
– Vi ser att det är undersköterskorna som känner de boende allra bäst och som vet vad de behöver, säger områdeschef Heidi Anderssen Evesson. 

Våren 2019 var Falkenbergs kommun på studiebesök hos Göteborgs stad för att lära sig mer om deras projekt Den visa organisationen. Sedan slog coronapandemin till med full kraft, men sedan besöket har ledningsgruppen för särskilda boenden skissat på hur man skulle kunna jobba på ett liknande sätt i Falkenberg.

– Den visa organisationen var ett stort projekt som finansierades med hjälp av EU-medel. Vi har inga extra medel att tillgå i dagsläget, utan vi har försökt att identifiera de delar som vi ser skulle göra mest nytta hos oss utifrån de förutsättningar vi har, säger Heidi Anderssen Evesson.

Tillsammans gör vi skillnad

De har döpt kommunens projekt till Tillsammans gör vi skillnad. Konceptet innebär att varje boende utser en medarbetare som får ett fördjupat uppdrag kopplat till ett visst utvecklingsområde. Totalt finns det sex utvecklingsområden. Två utvecklingsområden börjar man jobba med redan nu. Dessa är kvalitet och utveckling samt kultur och aktiviteter. Resterande fyra kommer att sjösättas efter årsskiftet.

– De medarbetare som har ett fördjupningsuppdrag ansvarar för att samla in idéer, utveckla och driva verksamhetsfrågor tillsammans med de ombud som finns kopplade till varje fördjupningsuppdrag, säger Heidi Anderssen Evesson.

Styrgrupp på varje boende

Totalt kommer varje boende att ha sex medarbetare med fördjupningsuppdrag. Dessa personer kommer även att sitta med i en styrgrupp som leds av enhetschefen. Det är i detta forum man tar beslut om vilka satsningar man vill gå vidare med.

– Vi står inför många utmaningar inom äldreomsorgen och målet med det här projektet är att skapa en hållbar och kompetensförsörjd äldreomsorg där alla trivs och mår bra. Genom det här arbetssättet ser vi att vi kan förbättra vardagen för våra omsorgstagare samtidigt som vår personal får en möjlighet att utvecklas och ta större ansvar, säger Heidi Anderssen Evesson.

Positiva till initiativet

Nina Lingårdsson på Boken och Elena Bolanos på Tallgläntan är två av de medarbetare som nu börjar arbeta med sina respektive fördjupningsuppdrag.

– Jag tycker det ska bli spännande och intressant. Att vi undersköterskor får vara med och påverka är alltid positivt. Vi sitter ju inne med mycket kunskap och erfarenhet, vi ser vad som behöver förbättras. Det är också lättare att bedriva förändringsarbete när man erbjuder de som arbetar närmast brukarna att vara med och bestämma, säger Elena Bolanos.

Nina Lingårdsson instämmer:

– Man blir ju som en liten familj och jag tror att vi undersköterskor kan se de boendes behov och önskemål på ett helt annat sätt än om man tar beslut på ledningsnivå. Det handlar mycket om att anpassa en aktivitet så att alla kan känna sig inkluderade oavsett på vilket sätt man väljer att delta. Det stärker oss också som kollegor att vi gör det här tillsammans.

 

Kontakt

Heidi Anderssen Evesson, områdeschef för kommunens särskilda boenden

Mobil: 072-144 10 32 

E-post: heidi.anderssen-evesson@falkenberg.se

 

Jessica Eliasson, kommunikatör

Mobil: 072-143 44 20

E-post: jessica.eliasson@falkenberg.se


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.