2023-02-10 10:11Pressmeddelande

Matsvinnet har minskat i Falkenbergs kommuns förskolor och skolor

Falkenbergs kommun väger maten som slängs. Foto: Madeleine Thyrsson, Falkenbergs kommunFalkenbergs kommun väger maten som slängs. Foto: Madeleine Thyrsson, Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun mäter matsvinnet två gånger per år på alla våra kommunala förskolor och skolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, serveringssvinn och tallriksvinn. Vi serverar alltid samma meny under de veckor vi mäter matsvinnet. Det totala matsvinnet har minskat med 95 kilo, om vi jämför hur mycket mat som slängdes i förskolan och skolan under 2021 med samma tidsperiod för år 2022.

Totalt har kommunen slängt 2 740 kilo mat under 2021 och 2 645 kilo mat under 2022. Det blir en minskning med 95 kilo. Det innebär en CO2-besparing på 152 kilo!

Tillsammans hjälps vi åt att minska matsvinnet

Vi mäter matsvinnet sedan 2019. Tack vare ett stort engagemang från medarbetare och att vi gör det här tillsammans med både personal och elever ser vi att matsvinnet har minskat i kommunala förskolor och skolor sedan vi började mäta. Vi kan se att serveringssvinnet är det matsvinn som har minskat mest.

Dialog med pedagoger och elever

 –  Vi involverar pedagogerna, eleverna och pratar om varför det är viktigt att inte slänga maten och vad det innebär för miljön. Genom ökat samarbete och ökad förståelse för varandras uppdrag kan vi hjälpas åt att nå målen, säger Agneta Elofsson, verksamhetschef för Måltid Falkenberg.

Vi följer upp mätningen

Varje enhet går igenom resultatet från matsvinnsmätningen och tar sedan fram åtgärder och mål. Målen kan se olika ut beroende på hur man ligger till.

–  Vi kartlägger, mäter, följer upp det som har slängts och jämför statistiken med tidigare mätningar. Vi involverar köken så de kan vara med och påverka. Vi kollar på minskningen, men även uppmuntrar de som har det lite kämpigare. Förutsättningarna ser olika ut och det får man ha förståelse för, säger Agneta Elofsson.

Måltid Falkenbergs arbete med att minska matsvinnet

Det som ligger till grund för vårt arbete med att minska matsvinnet är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen samt kommunens politiska viljeinriktning med ett av de tre målområdena – Ett föredöme inom hållbarhet.

– Arbetet med att minska matsvinnet på kommunens förskolor och skolor är ett led i att nå målen. Det är viktigt att vi gör det här tillsammans och alla insatser är värdefulla, både stora som små, säger Markus Jöngren (MP), ordförande i servicenämnden, Falkenbergs kommun.

Vi närmar oss FN:s hållbarhetsmål om att halvera vårt matsvinn

Under 2019 var matsvinnet 97 gram svinn per portion för alla kommunens förskolor, för grundskolorna låg det på 63 gram och för gymnasiet 97 gram svinn per portion. För att nå FN:s hållbarhetsmål behöver vi halvera vårt matsvinn så att vi för förskolorna hamnar på 48,5 gram svinn per portion, för grundskolorna 31,5 gram och för gymnasiet 48,5 gram till år 2030. Under 2022 låg matsvinnet för förskolorna på 64 gram svinn per portion, grundskolorna på 36 gram och gymnasiet på 52,5 gram – vilket visar att om vi fortsätter minska matsvinnet, så är vi på rätt väg att nå FN:s hållbarhetsmål.

Tre typer av matsvinn

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Det finns tre typer av matsvinn inom en måltidsverksamhet:

  1. Kökssvinn som är det matsvinn som uppstår i köket.
  2. Serveringssvinn som är mat från serveringen som inte har nått matgästens tallrik och som slängs för att vi inte kan ta tillvara på den.
  3. Tallrikssvinn som är all mat som skrapas av från tallriken.

Därför ska vi minska matsvinnet:

  1. För miljöns skull.
  2. För att maten ska kunna göra nytta.
  3. För att inte slösa med begränsade resurser.
  4. För att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.

Handbok för minskat matsvinn- för verksamheter inom vård, skola och omsorg, Livsmedelsverket 2020.

Nästa mätning av matsvinnet är under vecka 16

Den senaste matsvinnsmätningen gjordes vecka 40, år 2022. Nästa matsvinnsmätning är planerad att genomföras under vecka 16 i år.

Kontakta gärna

Markus Jöngren (MP), ordförande i servicenämnden
073-654 55 69
Markus.Jongren@pol.falkenberg.se>;

Agneta Elofsson, verksamhetschef Måltid Falkenberg, serviceförvaltningen
0346-88 60 97
Agneta.elovsson@falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.