2021-02-10 13:47Pressmeddelande

Kulturskolorna i Halland ska bli bättre på att inkludera elever med funktionsnedsättning 

140 lärare inom Kulturskolorna i Halland samlas digitalt för att bli bättre på att inkludera elever med olika funktionsnedsättningar. Det är också startskottet för en ny form av digital samverkan mellan de Halländska kulturskolorna. 

Vägarna in i Kulturskolan för elever med olika funktionsnedsättningar behöver bli fler. Nu gör de halländska kulturskolorna gör gemensam sak och bjuder in Professor Cecilia Ferm Almqvist att föreläsa och leda seminarier med cirka 140 kulturskolelärare och kulturskolechefer/rektorer fredag den 12/2 kl 8.30-12.00. 

Initiativet är en effekt av Kulturskoleutredningen, En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69som lyfter vikten av breddad rekrytering och inkluderande arbetssätt i de kommunala kulturskolorna. 

- Kulturskolan är till för alla. Med den här satsningen vill vi bli bättre på att inkludera elever med funktionsnedsättningar, säger Märtha Pastorek Gripsonkulturskolechef på Kulturskolan i Falkenberg som är arrangör för konferensen. 

Början på en digital samverkan
Fortbildningen sker via det digitala mötesverktyget Zoom vilket är första gången för den årliga regionala studiedagen. Det blir även startskottet för en fortsatt digital samverkan för de halländska Kulturskolorna.  

- Restriktionerna kring Covid-19 tvingar fram nya mötesformerNu är det måste att vi möts digital men vi ser stor möjlighet i en fortsatt digital samverkan som ett komplement till att träffas fysiskt. På så sätt blir den här dagen även en kompetensutveckling inom digitala verktyg, säger Märtha Pastorek Gripson. 

Om föreläsaren professor Cecilia Ferm Almqvist
Cecilia Ferm Almqvist är professor i pedagogik vid Södertörns högskola och i musikpedagogik vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Hon är musiklärare och specialpedagog, och har i 20 år undervisat i specialpedagogik inom ämneslärarutbildningar. Inom ramen för kulturskoleklivet driver hon en kurs i Specialpedagogik och Inkludering för verksamma kulturskolelärare. Hennes forskning fokuserar på demokrati, inkludering och jämlikhet i olika konstpedagogiska situationer. 

Vill du vara med under dagen? 
Du är välkommen att vara med på konferensen. Kontakta Märtha Pastorek Gripson för länk till Zoom. 

Kontaktperson:
Märtha Pastorek Gripsonkulturskolechef, Kulturskolan i Falkenberg, 
0709 10 76 07, marthamaria.pastorekgripson@falkenberg.se 


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".