2020-10-26 15:05Pressmeddelande

Kulturskolan i Falkenbergs kommun bjuder in till pressträff

Under vecka 44 genomför kulturskolan en rad aktiviteter för att uppmärksamma att den nu finns i Argus. I samband med detta finns möjligheter att både se och uppleva det utbud som kulturskolan har. 

I samband med detta bjuder kulturskolan in media till en pressträff.

När: Tisdag 27/10 kl 13.30.

Vad händer: Ledningen för kulturskolan samt den politiska ledningen för barn- och utbildningsnämnden berättar om kulturskolans flytt till Argus och det inriktningsdokument som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om. I detta ingår bland annat att bredda utbudet och nå nya grupper samt en avgiftsfri kulturskola.

Var: Argus

Kontaktperson: Peter Dygården (S) ordf barn- och utbildningsnämnden. Tele: 070  - 550 59 37


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.