2020-10-27 13:11Pressmeddelande

Kulturskolan flyttar in i Argus

Under vecka 44 genomför kulturskolan en rad aktiviteter för att uppmärksamma att den nu finns i Argus. I samband med detta finns möjligheter att både se och uppleva det utbud som kulturskolan har.

Under 2019 antog Barn- och utbildningsnämnden ett nytt inriktningsdokument för Kulturskolan. I detta ingår bland annat att bredda utbudet och nå nya grupper.

– Vi ser Kulturskolan som oerhört viktig för att nå unga människor och ge dem möjlighet att pröva på och utveckla olika estetiska uttryckssätt. Vi vill nå nya grupper och då är det viktigt att Kulturskolan är avgiftsfri – ett krav som Vänsterpartiet fått gehör för, säger Lennart Johnsson vänsterpartiet.

– Vi är väldigt stolta över den verksamhet som bedrivs och ser att genom att kulturskolan nu är avgiftsfri har fler möjligheter att delta, fortsätter Lennart Johnsson.

Möjligt med nära samarbete mellan gymnasiet och kulturskolan
Kulturskolan flyttar nu in i Argus och blir en del av den verksamhet som finns i huset.

– Vi har sett fram emot att Kulturskolan nu får nya och ändamålsenliga lokaler. Flytten till Argus och närheten till gymnasieskolan ger möjligheter till ett mer nära samarbete säger Peter Dygården, Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Vi har länge velat se ett större utbyte och närmare samarbete mellan Kulturskolan och Gymnasieskolan. Vi tror att det gagnar båda verksamheterna. Med nya lokaler, ett nytt inriktningsdokument och avgiftsfri Kulturskola skapar vi nu förutsättningar för att utveckla Kulturskolan 2.0, fortsätter Peter Dygården.

Kontaktperson: Peter Dygården (S) ordf barn- och utbildningsnämnden.
Tele: 070  - 550 59 37

Program under höstlovet


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "Vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.