2021-08-19 05:55Pressmeddelande

Kultursatsning för personer med funktionsnedsättning

Torsdagen den 26 augusti kommer det rockas loss på Sagocaféet i Falkenberg. Då intar Solteaterns Rockorkester scenen. Konserten är startskottet för Falkenbergs kommuns satsning Kultur för alla, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.  
 
Det är inte lika lätt för personer med funktionsnedsättning att delta i evenemang, det vill vi ändra på. Vi hoppas att många vill komma och ta del av den här spelningen och ha en trevlig stund tillsammans med sina vänner, säger funktionsrättslots Karin Rydén, som samordnar satsningen.
 
Börjar med att dela erfarenheter
Som samordnare är Karins uppgift att bygga upp en struktur för kulturupplevelser och aktiviteter inom området funktionsstöd. Utöver den inledande konserten kommer hon därför att samla alla aktivitetsombud som jobbbar på kommunens LSS-boenden till ett uppstartsmöte i höst. Det främsta syftet med mötet är att aktivitetsombuden ska få träffas och dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andra enheters arbete. Men de kommer också att få information såväl som inspiration till framtida aktiviteter. 
 
Det händer mycket bra och roligt i våra verksamheter redan i dag, men vissa aktiviteter kräver en samordning. Det kan både handla om att arrangera ett evenemang och om att jobba med föreningsliv och kulturarrangörer för att göra ett befintligt evenemang tillgängligt för den här målgruppen, säger Karin Rydén.
 
Det långsiktiga målet med den här satsningen är att alla personer inom funktionsstöd ska kunna ta del av kultur och delta i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.
 
Media är välkomna att bevaka evenemanget!
 
När: klockan 14.00, torsdagen den 26 augusti
Var: Sagocaféet i Storans trädgård, Torggatan 10, 311 34 Falkenberg
 
Kontakt
Karin Rydén, funktionsrättslots och samordnare för satsningen Kultur för alla

Telefon: 0346-88 54 65

Mobil: 076-809 43 13

 


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".