2022-12-02 15:15Pressmeddelande

I februari är det dags att muddra Falkenbergs hamn

Falkenbergs hamnFalkenbergs hamn

Falkenbergs kommun planerar att underhållsmuddra i Falkenberg hamns farled och har fått tillstånd att utföra åtgärden mellan 1 januari till och med den 31 mars 2023. Vi planerar att utföra muddringen under februari månad.

I Falkenbergs hamn pågår hela tiden sedimentation, en form av avlagring och slam från Ätrans utlopp och från havet. Med tiden minskar djupet vilket försvårar för sjö- och fartygstrafik i området. Därför underhållsmuddrar vi bort delar av botten i hamnen och i farleden för att skapa ett tillräckligt djup för fartygen som trafikerar området.

Så går muddringen till

Muddringen sker ner till 6,7 meters djup med hjälp av en grävmaskin utrustad med miljöskopa som står på mudderverket Sjögripen. Muddringen kommer pågå dagtid under en vecka. I samband med muddringen kan det uppstå ljud från grävmaskinen ombord på mudderverket.

Sker viss miljöpåverkan

Den huvudsakliga miljöpåverkan som sker vid muddringsarbetet är att vattnet blir grumligt och att det sker en spridning av förorenade sediment. Det sker alltså en fysisk påverkan vid muddring.

Skyddsvärda arter och natur finns uppströms om området som vi muddrar och påverkas därmed inte direkt. Hänsyn tas vid arbeten i vattnet för att minimera påverkan i området och de arter som passerar muddringsområdet i sin lekvandring. Kontinuerlig provtagning kommer ske före, under och efter arbetet. 

Omhändertagande av muddermassor

I samband med det planerade muddringsarbetet behöver vi ta hand om muddermassor. Muddermassor kommer omlastas till båt och kommer fraktas och deponeras på godkänd deponi på land.

För mer information

Hampus Egenvall, teknisk förvaltare, Hamn- och sidospår
0346-88 68 89
hampus.egenvall@falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.