2023-05-26 08:10Pressmeddelande

Förslag att biblioteket i Skogstorp får en inriktning på barn och unga

Barn läser en bok på ett bibliotekBarn läser en bok på ett bibliotek

Den 25 maj ägde nämndsammanträdet för kultur-, fritids- och tekniknämnden rum, och under mötet togs beslutet att återremittera frågan om att bedriva ett folk- och skolbibliotek med inriktning på barn och unga i Skogstorp.

Den planerade invigningen av Skogstorps folkbibliotek den 10 juni är framflyttad. Detta på grund av att barn- och utbildningsförvaltningen har ett stort behov av lokaler och kommer använda delar av lokalerna, som biblioteket skulle ha sin verksamhet i, för skolverksamhet. Förslaget är att Skogstorps folkbibliotek i stället kommer att öppna i höst med inriktning på barn och unga i kombination med ett skolbibliotek för eleverna som går på Skogstorpsskolan. Det ger oss en möjlighet att utveckla en satsning som syftar till att stärka barns och ungas läsförmåga och språkutveckling.

– Det är inte möjligt att bedriva en folkbiblioteksverksamhet som är riktad till alla målgrupper i de lokaler som återstår, det blir en alldeles för begränsad yta för sådan verksamhet. Därför föreslår vi att i stället kommer att satsa på en biblioteksverksamhet som riktar sig specifikt till barn och unga, säger Maria Sjödahl, förvaltningschef, kultur-, fritids- och teknikförvaltningen.

Förslaget lyder att biblioteket blir ett kombinerat folk- och skolbibliotek med särskild inriktning för barn och unga. Det innebär anpassade medier för målgruppen, men även att specialistkompetens kring målgruppen samlas. Satsningen skulle innebära en ökad samverkan med skolan som ska samnyttja lokalen som skolbibliotek, men även med andra externa aktörer som arbetar med barn och unga i Skogstorp.

– Beslutet kring den nya inriktningen tas den 22 juni. Det innebär att den tidigare planerade invigningen kommer att flyttas fram, vilket vi naturligtvis beklagar. Men vi ser mycket positivt på denna satsning som görs för barns och ungas läsförmåga och språkutveckling. Larmrapporterna kring barn och ungas bristande läsförmåga duggar tätt. Att kunna erbjuda ett bibliotek som är specialiserat på barn och ungas behov och intressen utgör en grundläggande stärkning av demokratin, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Om förslaget antas i kultur-, fritids- och tekniknämnden i juni beräknas Falkenbergs nya barn- och ungdomsbibliotek i Skogstorp kunna invigas under hösten 2023.

Kontakta gärna

Rebecka Kristensson (S) ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden
rebecka.kristensson2@pol.falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.