2023-05-10 05:57Pressmeddelande

Flera e-förslag upp för politiska beslut efter ett halvår med nya tjänsten

Stadshuset i FalkenbergStadshuset i Falkenberg

Vid årsskiftet införde Falkenbergs kommun E-förslag i stället för det tidigare medborgarförslaget. Sedan dess har det gått drygt ett halvår och under den tiden har närmare 30 personer lämnat in 25 förslag genom E-förslag. Av dessa 25 förslag har nio av dem fått tillräckligt många röster för att tas upp för politiskt beslut.

Offentlig miljö och gång- och cykelväg engagerar

Sedan e-förslagen infördes vid årsskiftet har närmare 30 personer skickat in totalt 25 förslag till kommunen. Av dessa har nio förslag fått över 50 röster och ska tas upp för politiskt beslut inom sex till tolv månader. Totalt har e-förslagen genererat cirka 850 röster, och många av förslagen rör kultur, fritid, gator och trafik.

– Det är positivt att våra invånare vill vara med och påverka kommunens utveckling och att människor använder sig av e-förslag för att få upp en fråga för politiskt beslut. Nu ska dessa utredas av våra tjänstepersoner sen får nämnden ta ställning till det underlaget, säger Rebecka Kristensson, ordförande på Kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenberg.

Hoppas att fler yngre använder e-förslag

Utifrån de uppgifter som lämnas till kommunen från förslagsställaren kan man dra slutsatsen att det är svårt att få unga invånare och de med utländsk bakgrund att lämna e-förslag. Här hoppas Oskar Åhren på en förändring.

– För att få mer spänst i demokratin skulle vi gärna se större variation i åldrar och bland de yngre invånarna men också utlandsfödda. Vi ska jobba för att nå dessa människor budskapet om att tjänsten finns även för dom, säger Oskar Åhrén, utredningssekreterare i Falkenbergs kommun.

De populäraste e-förslagen under första halvåret

Av de nio förslag som vunnit över 50 röster och som därmed kan betraktas som populära, utifrån antal röster, är enligt följande:  

  1. Gång- och cykelbana utmed Glommenvägen i Skogstorp (126 röster)
  2. Inomhushall konstgräs (113 röster)
  3. Ridleder i Olofsbo/Glommen/Skogstorp/Stafsinge (96 röster)
  4. Ätran – Stadens blå band (87 röster)
  5. Aktivitetsstöd för seniorträning i grupp (70 röster)
  6. Lämna grönytor och slänter i fred (63 röster)
  7. Skolskjuts från årskurs 6 borde vara en rättighet (61 röster)
  8. Öppen verksamhet på Vallarna (59 röster)
  9. Alla skolor i Falkenberg inför duschbås med dörr (56 röster)
Kontaktpersoner:

Oskar Åhrén, utredningssekrereterare i Falkenbergs kommun
E-post: oskar.ahren@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 61 35

Rebecka Kristensson, ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden i Falkenberg.
E-post: rebecka.kristensson2@pol.falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".