2020-04-16 14:30Pressmeddelande

Falkenbergs kommun söker frivilliga som vill hjälpa personer i riskgrupper

På grund av coronaviruset behöver många äldre och andra personer i riskgrupper i Falkenberg hjälp i sin vardag. Nu vill kommunen matcha dessa med personer som vill ställa upp på frivillig basis.

Till följd av coronaviruset och rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten har många äldre och övriga personer i riskgrupper fått det svårare att till exempel besöka butiker, aktivera sig och träffa släkt och vänner. Nu vill Falkenbergs kommun möjliggöra så att frivilliga personer som vill göra en insats matchas med de som behöver hjälp.

– Vi vet att det finns många som vill bidra och att det finns många äldre och andra som vanligtvis inte har behov av någon hjälp. Nu vill vi minska de negativa konsekvenserna av coronaviruset och matcha dessa personer med människor som vill göra en insats och hjälpa till, säger Jörgen Sonemalm, samordnare frivilliginsatser, Falkenbergs kommun.

Exempel på insatser

Falkenbergs kommun vill fungera som en kanal där både idéer, de frivilliga och de med olika behov matchas. Som frivillig skulle en insats till exempel kunna vara inköp av mat eller andra varor men även aktiviteter som kan bryta den känsla av ensamhet och isolering som kan vara en negativ effekt till följd av social distansering. Till exempel att ställa upp genom att tala i telefon en stund varje dag eller att ses ute för en gemensam promenad.

– I Falkenberg har vi en stolt tradition att göra saker tillsammans och hjälpas åt – något som är extra viktigt nu. Vi har redan nu ett antal frivilliga som står beredda att hjälpa till men vi behöver bli fler. Alla som vill vara med och bidra eller som själva behöver stöd är välkomna att hör av sig till oss, säger Jörgen.

Anmälan

Att hjälpa till är en ideell insats och det utgår ingen ersättning. En frivillig person bestämmer själv vad man kan tänka sig hjälpa till med, hur ofta och hur mycket tid som man vill lägga på en insats. På samma sätt avgör en person som är i behov av hjälp vad man behöver hjälp med.

Falkenbergs kommun agerar som förmedlare av kontakt mellan parter som behöver stöd och parter som erbjuder stödjande insatser och ansvarar inte för eventuella konsekvenser kopplade till dessa frivilliga insatser.

Personer som vill anmäla sitt intresse av att ge eller att få stöd hör av sig via mejl frivillig@falkenberg.se eller telefon 0346-88 53 03

Frivillig som vill hjälpa till kan även anmäla sig via e-tjänst: https://service.falkenberg.se/Bemanning1

Läs mer här

Kontakt media:
Jörgen Sonemalm
Fritidskonsulent LSS
Falkenbergs kommun
0706-88 46 61
Jorgen.Sonemalm@falkenberg.seOm Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun ligger på Sveriges västkust. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Våra medarbetare ger äldre vård och omsorg i sina hem eller i våra boenden. Vi ger också stöd och hjälp till de med psykisk ohälsa och missbruk- och beroendeproblem. I vår roll som samhällsutvecklare planerar vi för en utbyggnad av såväl staden som orterna utanför staden. Till exempel planerar vi för fler bostäder, vägar och gator, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning.