2020-03-04 11:07Bloggpost

Så här ser den politiska styrningen ut

Efter valet i september 2022 har Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ett samarbete under namnet Framtid Falkenberg. Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande är Per Svensson (S), förste vice ordförande är Miranda Bodiroza (S) och andre vice ordförande är Sandra Johansson (M).

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny politisk viljeinriktning med tre definierade målområden:

  • Utbildning och omsorg med hög kvalitet
  • Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
  • Sveriges bästa näringsliv

Våra kommunråd
Per Svensson (S) kommunstyrelsens ordförande
Sandra Johansson (M) kommunstyrelsens andre vice ordförande (oppositionsråd)Om Falkenbergs kommun

About company