2021-01-27 16:18Nyheter

Kv. Orgeltramparen, Kumla

EPS Golv pumpar CM Projekt

Asplunds Bygg renoverar och förnyar miljön inom Kv. Orgeltramparen i Kumla. Projektet startade under hösten 2019 och omfattar totalt 124 lägenheter fördelat på sex huskroppar i Kv. Orgeltramparen. I de befintliga byggnaderna ryms totalt 97 lägenheter som renoveras. Ovanpå de befintliga byggnaderna genomförs även en tillbyggnad om 27 nya lägenheter.  

Stora delar av det här projektet är traditionell ROT-renovering med tunna golvspacklingar på lägenhetsytorna och fallspacklingar efter nya rördragningar i badrummen. I påbyggnadsdelen fanns ett behov av att höja de nya golven (gamla taket) med ca. 30 cm. Den optimala lösningen här var med kombination av lös lättklinker och golvavjämning. Det var ett kostnadseffektivt sätt att ta upp den stora höjningen av golvet.

Fakta

Objekt: Kv. Orgeltramparen, Kumla
Produkt: CM Projekt Grov, CM Projekt Fin och CM Projekt Snabb
Entreprenör: EPS Golv AB
Byggherre: Asplunds Bygg
År: 2020Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.