2020-05-13 13:54Nyheter

Certifierar för en sund miljö inomhus

Våra avjämningsmassor är nu certifierade enligt Eurofins system för VOC. Emissionerna i våra produkter har alltid varit på låga nivåer och det visar vi nu även genom att sätta certifieringsmärket på våra säckar och produktdatablad.

VOC, Volatile Organic Compounds/lättflyktiga organiska ämnen, är föroreningar i inomhusluften. Koncentrationerna av ämnena är normalt sett låga, under vad som klassas som arbetsmiljögränsvärden, men finns där ändå och är viktiga att hålla koll på. Föroreningarna kommer från bland annat all typ av förbränning, tobaksrök, inredning, byggmaterial och flertalet konsumtionsartiklar.

Föroreningskällorna är många och vid för höga koncentrationer kan de orsaka besvär för oss människor bla. i form av lukt, irritation i ögon och luftvägar för de av oss som är känsliga för det. Huvudvärk och trötthet har också rapporterats även om klart samband inte kunnat konstaterats.

Nu certifierar vi det vi länge har mätt

Vi har sedan tidigare mätt de emissioner som förekommer från våra produkter, vilket alltid visat på låga nivåer, under de gränsvärden som finns i branschen. Vi har gjort en större genomgång av våra produkter och i samband med detta valt att certifiera dem enligt Eurofins system för VOC som även svarar upp mot ett flertal andra europeiska system, såsom EMICODE EC1 Plus, Blue Angel, BREEAM i Norge och LEED för att nämna några.  

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifikatet försäkrar att kraven på låga emissioner för produkterna uppnås och att vårt fokus på kvalitet och miljö bibehålls. Eurofins kommer i detta samarbete att hjälpa oss med kontroller av både fabriker och produkter med jämna mellanrum i enlighet med gällande standarder.

Ni kommer framöver att se certifieringsmärket på både säckar och produktdatablad.Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.