2020-04-06 06:30Nyheter

Klimatsmart spackel

ECO Platform-logo som vi har på våra produkter som är EPD-verifierade.ECO Platform-logo som vi har på våra produkter som är EPD-verifierade.

Klimatsmart är ett ord som borde användas mer. Vår befolkning växer hela tiden och vi behöver fler byggnader för att kunna ta hand om varandra på ett bra sätt. Vare sig det är skolor, bostäder, köpcentrum eller andra byggnader som vi behöver i vår vardag för att samhället ska kunna fungera, så behöver det byggas. Att bygga är att påverka. Man kan påverka mindre genom att vara smart.

Vår påverkan kan vara både stor eller mindre stor. Vi strävar hela tiden efter att vårt fotavtryck i miljön ska vara så litet som möjligt. Detta gör vi genom att allt ifrån inköp av produkter med så liten påverkan som möjligt till sortering av eventuellt överblivna rester i våra processer. Däremellan sker mycket i alla våra led för att så lite resurser som möjligt går förlorade. Vi gör, som i all tillverkningsindustri, av med mycket energi. För att minimera vår påverkan så mycket det går använder vi endast förnybar energi.

Vi är en av de största tillverkarna i Sverige och det förpliktigar.

Läs vidare > Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Kontaktpersoner

Towe Aastrup
Marknadsassistent
Towe Aastrup