2021-11-02 07:00Pressmeddelande

Cochlear lanserar hörselkontroller på distans – med målet att ge en bättre patientupplevelse och avlasta vården

Cochleaimplantat-patient använder Cochlear Remote checkCochleaimplantat-patient använder Cochlear Remote check

Under Corona-pandemin har digitaliseringen fått en rejäl skjuts framåt, vilket givit upphov till nya framtidslösningar inom vården. Nu lanserar Cochlear, ledande inom implanterbara hörselhjälpmedel, en innovativ telemedicintjänst för hörselkontroll på distans. Appen Cochlear Remote Check möjliggör hörseltest direkt i telefonen för personer med hörselimplantat – varifrån de vill. Lösningen ger en bättre patientupplevelse1 genom att vården kan följa upp patienter utan ett klinikbesök och ge vård när det behövs. Dessutom kan systemet avlasta vården2 och bidra till kortare vårdköer

–  Vård på distans är framtiden och hörselvården är inget undantag. I takt med att antalet patienter med cochleaimplantat ökar, så ökar också trycket på vården. Då behöver vi hitta nya vägar för att möta våra patienters behov. Att ge möjligheten att göra en kontroll hemifrån sparar tid både för patienten och kliniken. Med Remote Check fortsätter vi att bygga vår position som ledande inom framtidens hörselvårdlösningar, säger Lotta Vedholm, VD Cochlear Nordic.

Telemedicin, det vill säga vård på distans, har varit på frammarsch under flera år. Med Corona-pandemin tog utvecklingen flera steg framåt och nu introduceras den i hörselvården med Cochlears senaste innovation Remote Check. Med hjälp av appen kan gravt hörselskadade patienter med den senaste generationen ljudprocessorer, vilket ca hälften av användarna i Sverige har, göra hörselkontroller hemifrån utan att behöva resa till kliniken.

– Den största fördelen med Remote Check är att jag gör hörseltestet var och när jag vill, med samma kvalitet som om jag vore på kliniken. Jag får direkt bekräftelse på att allting är som det ska med min hörsel, säger Stefan, en av patienterna i testgruppen som har provat Remote Check.

Ett cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hjälpmedel som kringgår de skadade hårcellerna i snäckan (cochlea) och kommunicerar direkt med nervsystemet. Ett CI kan hjälpa till att återskapa hörseln hos döva och gravt hörselskadade. Med jämna mellanrum görs kontroller på klinik för att säkerställa hörselkvaliteten hos patienten. Men då CI är ett livslångt vårdåtagande och många kliniker har kontinuerligt bokade årsuppföljningar med sina patienter, ökar patientflödet som i sin tur ökar trycket på redan begränsade kliniska resurser. Det kan leda till en ohållbar situation på sikt. Remote Check började testas globalt för ett år sedan. I den efterföljande utvärderingen bland klinikerna i fokusgruppen, tyckte 95% att det är ett bra verktyg för att avgöra om det finns behov av ett fysiskt klinikbesök3.


– CI bedrivs som specialistvård och det är endast universitetssjukhusen samt ett fåtal så kallade satellitkliniker som idag har hand om uppföljning av dessa patienter. Med Remote Check kan en stor andel kontroller göras hemifrån, spara restid och vid ett tillfälle som passar patienten. Hela 76% av deltagarna i våra fokusgrupper tycker att den främsta fördelen är att appen sparar tid och pengar4, säger Lotta Vedholm.

 

Fakta: Så här fungerar Remote Check

En serie vetenskapligt beprövade tester inklusive fotografering av implantatområdet på huvudet görs av användaren via appen. Testet i sin helhet behöver inte ta mer än ca 15 minuter. Svaren skickas sedan till patientens klinik och efter utvärdering beslutas det om patientens hörselstatus är som förväntad eller om ett fysiskt klinikbesök behövs. Mindre åtgärder kan avhjälpas direkt via mobilappen. Remote Check har hittills introducerats på över 60 kliniker i Europa. I Sverige var Linköpings Universitetssjukhus först ut med att erbjuda tjänsten till sina patienter.

 

Så här fungerar ett cochleaimplantat:

Länk

 

 

Referenser

  1. Maruthurkkara S, Case S, Rottier R. Evaluation of Remote Check. A clinical tool for asynchronous monitoring and triage of cochlear implant recipients Ear Hear 2021 Jul 27
  2. Cochlear Limited (2016). Remote Check UK Survey: Patient time and cost – Vision Critical Report
  3. Cochlear Limited. D1803507: Global Remote Check Pilot Recipient Evaluation – October 2020
  4. Maruthurkkara S, Allen A, Cullington H, et al., Remote Check Test Battery for Cochlear Implant Recipients: Proof of Concept Study. Int J Audiol2021 Aug 25;1-10 

 

 


Om Cochlear

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har mer än 4 000 medarbetare globalt, och investerar mer än 180 miljoner australiska dollar per år i forskning och utveckling. Vårt sortiment innefattar cochleaimplantat, benförankrade implantat och akustiska implantat, som används på hörselvårdskliniker för att behandla olika typer av måttlig till grav hörselnedsättning. Sedan 1981 har Cochlear levererat fler än 600 000 implanterbara enheter och hjälpt människor i alla åldrar, i fler än 180 länder, att höra.


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson