2023-09-04 07:00Pressmeddelande

Att behandla hörselnedsättning kan halvera risk för kognitiv försämring

  • Nu finns en ny banbrytande studie som undersökt om hörselbehandling kan bromsa risken för kognitiv försämring hos äldre: ACHEIVE-studien (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders)
  • Resultaten presenterades vid ett internationellt Alzheimer möte i juli 2023 (AAIC®) och publicerades samtidigt i The Lancet.

Sedan tidigare finns det data som pekar ut kopplingen mellan hörselnedsättning och demens2. Nu publiceras för första gången en randomiserad studie med fokus på att behandla hörselnedsättningen för att minska denna risk. 977 deltagare i åldern 70-84 år med mild till måttlig hörselnedsättning deltog i studien. Den genomfördes under 3 år på fyra olika center i USA.

 

Resultat

I den undergrupp som också hade andra riskfaktorer för kognitiv sjukdom betydde en aktiv behandling med hörapparater att den kognitiva försämringen minskade med 48 %, jämfört med den grupp som inte behandlade sin hörselnedsättning. Däremot såg man ingen skillnad i hela gruppen. Förklaringen till det är att de var friskare och att uppföljningen troligtvis var för kort.

Enligt Lotta Vedholm, VD på Cochlear Nordic, är resultatet en milstolpe i insikten om att hörselhälsa är mer än bara förmågan att höra. ”Om du har flera riskfaktorer för demensutveckling har du stor nytta (48 % reducerad risk) av att minimera det du faktiskt kan påverka - i detta fallet din hörselnedsättning. Att aktivt ta hand om sin hörsel hjälper människor att fortsätta vara socialt aktiva, behålla sin mentala hälsa och förbli fysiskt trygga. Att ta itu med hörselnedsättning är en folkhälsofråga och borde vara en prioritet för både beslutsfattare och vårdpersonal eftersom det också har potentialen att minska risken för kognitiv svikt på längre sikt hos äldre med olika riskfaktorer”.

Studieförfattarna konstaterar att resultaten stärker bevisen för att åtgärda de kända påverkbara riskfaktorerna för kognitiv nedgång och demens. I framtiden kan detta också potentiellt minska den ökande globala demens-bördan.

Hörselnedsättning tenderar att förvärras över tid.Att veta när man ska sätta in rätt behandling kan hjälpa människor att ägna sig åt de aktiviteter de älskar och bibehålla sin mentala skärpa. Personer som lever med hörselnedsättning rekommenderas att inte vänta med att göra hörselkontroller för att undvika potentiella konsekvenser.

 

Om ACHIEVE-studien

ACHIEVE-studien är en randomiserad studie på äldre (70-84 år) med obehandlad hörselnedsättning och utan betydande kognitiv funktionsnedsättning. Studien genomfördes på fyra olika platser i USA och inkluderade totalt 977 deltagare. Deltagarna rekryterades från två studiepopulationer: 238 vuxna som deltar i ARIC-studien (Atherosclerosis Risk in Communities) och 739 friska frivilliga som nyligen hade anmält sig till studien.

Under de tre åren fick interventionsgruppen hörapparater, en "verktygslåda" för egen uppföljning, samt kontinuerlig handledning och rådgivning från en audionom. Kontrollgruppen genomgick samtal med en hälsopedagog om förebyggande av kroniska sjukdomar. Primär endpoint var förändring i neurokognitiv prestation över en treårsperiod.

Resultaten från hela studiepopulationen visade ingen skillnad mellan hörselintervention- och kontrollgruppen. Däremot visade jämförelsen i ARIC-undergruppen att  den kognitiva försämringen var hela 48 % mindre hos dem som genomgick hörselintervention vs de som inte fick hörapparater.

Forskarna noterade att deltagarna i ARIC-studien hade fler riskfaktorer för kognitiv försämring såsom lägre kognitiva poäng vid start och en snabbare kognitiv nedgång över tre år än de andra deltagarna.

ACHIEVE-studien leddes av Frank Lin, MD, PhD och Josef Coresh, MD, PhD vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och finansierades genom bidrag från National Institute on Aging, en del av U.S. National Institutes of Health. Studien inkluderade inte personer med hörselimplantat.

 

Referenser

  1. Lin FR et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. [ePub ahead of print] DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X. Available at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01406-X/fulltext
  2. Livingston G et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet 2020; 396: 423-446


Om Cochlear

Människor har alltid varit Cochlears inspiration – ända sedan professor Graeme Clark skapade det första flerkanaliga cochleaimplantatet efter att ha sett sin far kämpa med hörselnedsättning. Sedan 1981 har Cochlear levererat fler än 700 000 enheter i mer än 180 länder och hjälpt människor i alla åldrar över hela världen att höra. Som världsledande inom implanterbara hörsellösningar ger Cochlear människor tillgång till livets alla möjligheter och välkomnar dem till världens största gemenskap för användare av hörselimplantat. Cochlear har närmare 4 500 anställda över hela världen med en passion för framsteg och som strävar efter att möta behoven hos personer som lever med hörselnedsättning. Företaget arbetar ständigt med utveckling för att förutse framtida behov och har investerat mer än 2 miljarder australiska dollar inom forskning och utveckling för att flytta fram gränserna för tekniken och hjälpa fler människor att höra. www.cochlear.com


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson