2022-10-17 06:00Pressmeddelande

Nya Cochlear™ Nucleus® 8-ljudprocessor - Mindre & Smartare

Användare av Cochlear Nucleus 8 ljudprocessorAnvändare av Cochlear Nucleus 8 ljudprocessor

Mindre, smartare och mer uppkopplad*, Nucleus® 8 ljudprocessor öppnar en värld av möjligheter.

  • Nucleus® 8-ljudprocessorn är utformad för att göra samtal ansikte mot ansikte i bullriga situationer tydligare med en förbättrad ForwardFocus+^. Detta genom smartare* hörselteknik som automatiskt anpassar sig till olika lyssningsmiljöer. 4-8
  • Nucleus® 8-ljudprocessor är världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är redo att ge direkt ljudanslutning till framtidens konsumentelektronik med hjälp av den nya Bluetooth® LE-tekniken.1-3,#


Nu kan svenskar som lever med svår till grav hörselnedsättning få tillgång till världens minsta och lättaste ljudprocessor för cochleaimplantat.9

Cochlear™ Nucleus® 8-ljudprocessor är 15 % mindre och 13 % lättare än sin föregångare.± Den är utformad för att hjälpa människor att höra så bra som möjligt oavsett var de befinner sig.4-7 Cochlears senaste och mest avancerade hörselteknologi kan känna av förändringar i en persons omgivning och automatiskt justera lyssningsinställningarna. Med den förbättrade funktionen ForwardFocus+ blir det lättare att fokusera på talet framifrån och inte bli distraherad av bakgrundsljud.8,^

Nucleus® 8 bygger vidare på de direkta streamingfunktioner och anslutningsmöjligheter som finns i Cochlears senaste ljudprocessorer. Den är förberedd för att ge direkt ljudanslutning till konsumentelektronik som använder den nya Bluetooth® LE-tekniken.#

När den nya Bluetooth LE-teknikens ljudteknik blir tillgänglig kommer användarna att kunna streama ljud i olika högtalarsystem på en rad olika platser, t.ex. tågstationer, köpcentra och sportklubbar som stöder Bluetooth Auracast.™10-12,# I framtiden är det mycket möjligt att denna teknik kommer ersätta dagens hörslingor.

"Tekniken i Nucleus 8-ljudprocessorn är vår smartaste hittills. Den är utformad för att hjälpa människor att höra samtal tydligare, även när det finns bakgrundsbrus. Oavsett om de befinner sig på ett café, på jobbet eller i skolan - livet är fullt av möjligheter att samtala med andra.", säger Lotta Vedholm, General Manager, Cochlear Nordic AB.

Cochleaimplantat är en effektiv medicinsk behandling för många vuxna med svår till grav hörselnedsättning.13 Enligt konservativa uppskattningar har dock endast ca 12 % av den vuxna befolkningen som har nytta av ett cochleaimplant fått denna behandling.14.

Se en video om Cochlear Nucleus 8 här >>

Läs mer om Cochlear Nucleus 8-ljudprocessorn här >>

 

Referenser
1. [cited 2022 Feb 28]. Available from: https://www.advancedbionics.com/ 2. [cited 2022 Feb 28]. Available from: https://www.medel.com/ 3. [cited 2022 Feb 28]. Available from: https://www.oticonmedical.com/ 4. Cochlear Limited D1864200 SCAN-X Design Description. Apr 2022. 5. Mauger SJ, Warren C, Knight M, Goorevich M, Nel E. Clinical evaluation of the Nucleus 6 cochlear implant system: performance improvements with SmartSound iQ. International Journey Of Audiology. 2014, Aug; 53(8): 564-576. [Sponsored by Cochlear] 6. Mauger S, Jones M, Nel E, Del Dot J. Clinical outcomes with the Kanso™ off- the-ear cochlear implant sound processor. International Journal Of Audiology. 2017, Jan 9; 1-10. [Sponsored by Cochlear] 7. Wolfe J, Neumann S, Marsh M, Schafer E, Lianos L, Gilden J, O'Neill L, Arkis P, Menapace C, Nel E, Jones M. Benefits of Adaptive Signal Processing in a Commercially Available Cochlear Implant Sound Processor. Otol Neurotol. 2015 Aug;36(7):1181-90. [Sponsored by Cochlear] 8. Cochlear Limited. D1964109 Clinical Investigation Report CLTD5804. Feb 2022 9. Cochlear Limited. D1190805, Processor Size Comparison. May 2022. 10. Hunn N. Introducing Bluetooth® LE Audio [Internet]. [cited 2022 Jan]. Available from: https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/recent-enhancements/le-audio/ 11. Cochlear Limited. D1631375 Nucleus 8 Sound Processor Product Definition 12. A Technical Overview of LC3 [Internet]. Bluetooth® Technology Website. [cited 2022 Feb 28]. Available from: https://www.bluetooth.com/blog/a-technical-overview-of-lc3 13. Gaylor JM, Raman G, Chung M, et al. JAMA Otolaryngology Head Neck Surg. 2013;139(3):265-272. 14. Swedish Quality register of otorhinolaryngology podium presentation during “Tema hörsel 2018”

Friskrivningar

# När tekniken blir tillgänglig för Cochlear Nucleus 8-ljudprocessorn gör en uppdatering av den fasta programvaran i ljudprocessorn att du kan ansluta till Bluetooth LE Audio-kompatibla enheter.
* Jämfört med ljudprocessorerna Nucleus 6 och Nucleus 7
+ ForwardFocus är en klinikaktiverad funktion som kan vara användarstyrd eller automatiserad.
^ Jämfört med Nucleus® 7-ljudprocessorn med ForwardFocus påslaget.
±
Jämförelsen är gjord med Compact Battery Module för Nucleus 8-ljudprocessorn och Compact Rechargeable Battery för Nucleus 7-ljudprocessorn.


Om Cochlear

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har mer än 4 000 medarbetare globalt, och investerar mer än 180 miljoner australiska dollar per år i forskning och utveckling. Vårt sortiment innefattar cochleaimplantat, benförankrade implantat och akustiska implantat, som används på hörselvårdskliniker för att behandla olika typer av måttlig till grav hörselnedsättning. Sedan 1981 har Cochlear levererat fler än 600 000 implanterbara enheter och hjälpt människor i alla åldrar, i fler än 180 länder, att höra.


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson