2024-01-17 09:41Pressmeddelande

Forumtorget öppnar vinterpaviljong för ökad gemenskap

Vinterpaviljong Forumtorget, UppsalaVinterpaviljong Forumtorget, Uppsala

Från och med januari till april lyser Forumtorget i Uppsala upp av en vinterpaviljong för att få människor att samlas och skapa trygghet under den kalla delen av året. Paviljongen är en interaktiv ljuspunkt dygnet runt och bjuder på aktiviteter och evenemang.

Under årets första månader flyttar de populära schackträffarna in i värmen och även virkstuga, tesermoni och DJ-skola fyller paviljongen. Utöver aktivteterna kommer paviljongen stå öppen för umgänge och pysselbord, böcker och spel kommer finnas tillgängliga för alla att låna. Paviljongen är designad av landskapsarkitekterna Studio Era och är utrustad med ljud, ljus och möbler. Under perioden kommer även enskilda evenemang äga rum i samarbete med bland andra Uppsala Danscenter och Uppsala slott.

"Paviljongen har redan nu fått stort intresse från förbipasserande. Vi hoppas att fler kommer vilja stanna och värma sig och kanske knyta nya kontakter eller bara uppleva vårt mångsidiga utbud" säger Carlos Lopez, verksamhetsledare för Forumtorget.

Vinterpaviljong Forumtorget, Uppsala

Forumtorget drivs enligt AMP-modellen som har som mål att skapa ökad trygghet och minska brott. Modellens utgångspunkt är att en levande plats där människor vill vara och känner gemenskap leder till ett ökat ägandeskap av det offentliga rummet och därmed ökad trygghet. 

"I vår senaste undersökning såg vi att tryggheten minskat när mörker och kylan kommer vilket vi naturligtvis vill försöka påverka även om vi inte har vädret med oss. Genom vinterpaviljongen får Forumtorget ett gestaltningsmässigt tillskott, som ger människor både ljus och värme samt bjuder in Uppsalaborna till aktiviteter. Denna satsning går helt i linje med vår modell som handlar om att skapa trygghet året runt med kontinuitet" säger Helena Olsson, VD för Centrum för AMP.

Vad
Vinterpaviljong med kostnadsfria aktiviteter, tillgängliga för alla:

Måndagar: kl.16-19 Tea Ceremoni med One Drop DojoTisdagar kl.16-19 Öka ditt välmående med Biohackeri Onsdagar kl.16-19 Schack
Torsdagar kl.16-19 Virkstuga med CROCHET by CoraFredagar kl.16-18 DJ-skola med Oliver Capo

10 och 24 februari Uppsala Danscenter take over 
17 februari Minnen av slottet

Läs mer om våra aktiviteter på forumtorget.se/

Var
Forumtorget, Uppsala

Öppettider
mån-tors kl. 10.00-17.00
fre kl. 10.00-15.00
lör kl. 11.00-16.00

Om Forumtorget
Forumtorgets verksamhet drivs av Centrum för AMP som arbetar med att utveckla och ta hand om offentliga rum. Målsättningen är att Forumtorget ska vara en trivsam, trygg och levande plats året runt. Aktiveringar sker i samarbete med lokala föreningar och andra organisationer.

Om Affärs- och medborgarplatsmodellen
AMP-modellen är resultatinriktad och följs upp med vetenskapliga metoder för bland annat mätningar av besökarantal och vistelsetid.
A
ffär står för betydelsen av att samarbeta med kommersiella aktörer​.
Medborgare understryker vikten av dialog och att platsen ska vara tillgänglig för alla invånare och besökare​.
Plats betonar att vi agerar på en geografiskt begränsad yta såsom ett 
torg eller stråk.Om Centrum för AMP

Centrum för AMP är en idéburen organisation som arbetar med brottsförebyggande platsutveckling genom att levandegöra offentliga platser för att skapa gemenskap och trygghet. Som enda aktör i Sverige arbetar Centrum för AMP med en helhetslösning av aktiviteter, evenemang, aktivering och gestaltning på platser som är bemannade året runt. Arbetet är ett unikt samarbete med offentliga och privata aktörer och genomförs enligt den evidensbaserade platsutvecklingsmetoden AMP (affärs- och medborgarplatsmodellen).


Kontaktpersoner

Helena Olsson
VD
Helena Olsson
Carlos Lopez
Verksamhetsledare Forumtorget
Carlos Lopez