2023-12-19 07:12Nyheter

Platsaktivering i vintertid

Vi är så stolta över det arbete vi gör - varje dag, året om - för att bidra till att gator och torg är trygga platser för alla. Det vill vi berätta om för fler och därför har du nu fått vårt första nyhetsbrev. Vi räknar med att skicka ut fyra gånger per år. Ett per säsong, vilket speglar hur vi planerar vår verksamhet efter de fyra årstiderna. Hoppas du finner inspiration. Vill du veta mer, hör av dig!

Vinterpaviljonger för gemenskap

Nu under årets mörkaste månader kommer våra platser förgyllas av paviljonger för att få människor att samlas och skapa trygghet under den kalla delen av året. Paviljongerna som är designade av Studio Era, är interaktiva ljuspunkter dygnet runt och kommer bjuda på aktiviteter och evenemang under dagtid.  
I Haninge är paviljongen på plats och Haninge kommuns Stadsutvecklingsprojekt har redan flyttat in. På Forumtorget i Uppsala presenteras ett fullspäckat program från och med mitten av januari.


Orange Week och julmarknader

I november och december har vi bland annat haft 1200 besökare till våra julmarknader på Forumtorget samt uppmärksammat det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld under "Orange Week". Ljusmanifestationen i Haninge var ett samarbete med kommunen och deltagande organisationer var Brottsofferjouren, Haninge kvinnojour, Svenska kyrkan och socialtjänsten. 
Se fler bilder på Instagram inklusive vår adventskalender med höjdpunkter från Haninge entré:
@haningeentre
@forumtorgetVårt värdskap på Forumtorget

När SVT, SR och UNT valde att gå samman i en gemensam direktsändning gjorde de det på Forumtorget. I november intog statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer scenen på Forumtorget för att svara på frågor kring våldsvågen i Uppsala.  Platsen var väl vald utifrån vårt arbete med att skapa trygghet på offentliga platser och vår möjlighet att leverera både värdskap och infrastruktur. På relativt kort varsel kunde vi se till att tekniska förutsättningar var på plats och förstärka värdskapet bland annat genom att engagera verksamheterna runt torget som bjöd besökarna på kaffe och pizza. Vi gav oss även in i debatten och berättar hur vårt arbete kan påverka trygghetsarbetet i positiv riktning.


Trygghet i mörker och kyla

I maj genomförde vi en upplevelseundersökning på Forumtorget och under hösten följde vi upp med samma enkät för att undersöka hur platsen upplevs under olika delar av året. När vi jämför resultaten blir det påtagligt att tryggheten minskar i oktober jämfört med i maj, här spelar såklart senare tids brottsutveckling och den mörka årstiden roll. Det är naturligtvis tråkigt, men det blir också en påminnelse om att vårt arbete blir extra viktigt under årets mörka månader. När vi frågar om attraktivitet, om platsen känns levande, om utbudet av aktiviteter och evenemang, faktorer som vi faktiskt kan påverka med vårt arbete, så får vi samma eller till och med mer positiva svar än i våras.

I majundersökningen framkom att besökarna tyckte att platsen behövde fler soptunnor och nu har vi fått fina folierade AMP-soptunnor på plats! 


Haninge entré avvecklas till årsskiftet

För några veckor sedan stod det klart att Haninge entrés uppdrag inte förlängs och därmed avvecklas vårt lyckade pilotprojekt verksamheten vid Handenterminalen. Mitt i Haninge skrev om beskedet, något ni kan läsa om här


Andra vintertips

Det behövs fler neutrala allmänna platser där människor med olika bakgrund, från olika delar av staden, kan mötas. Goda exempel är till för att delas. En fin platsaktivering som är värd att lyftas fram den här vintern är Vinterrum i Bro. Här aktiveras en plats i skogen, tillgänglig för alla. Installationen erbjuder nya sociala sammanhang och möjligheter för utevistelse vintertid, oavsett ålder, socioekonomisk status och erfarenheter av att vistas i naturen. Bakom initiativet står Link Arkitekter, Upplands Bro kommun och Vinnova.  Läs mer här.

Genom att levandegöra offentliga platser genom en miljö och aktiviteter som bygger på inkludering av många olika grupper kan vi öka tryggheten och minska brott. Vi behöver fler sådana platser. Det visar inte minst Skandias Idéer för Livets angelägna rapport Ungas trygghet och framtidstro 2023. Undersökningen visar att andelen unga som avstår från aktiviteter som att gå på promenad, restaurang eller att träffa någon på grund av otrygghet ökat kraftigt de senaste tio åren. Läs rapporten här

Vi behöver fler initiativ för att skapa gemenskap i det offentliga rummet där människor vill vistas.  För den som vill ta en centralplats från en anonym, hård yta till en mötesplats för många olika grupper kan en etablering av en AMP vara ett sätt. Men exakt vad som passar var, det avgör platsen ♥️


Tyck till!

Hör gärna av dig om synpunkter eller tankar kring vårt nyhetsbrev.  Om Centrum för AMP

Centrum för AMP är en idéburen organisation som arbetar med brottsförebyggande platsutveckling genom att levandegöra offentliga platser för att skapa gemenskap och trygghet. Som enda aktör i Sverige arbetar Centrum för AMP med en helhetslösning av aktiviteter, evenemang, aktivering och gestaltning på platser som är bemannade året runt. Arbetet är ett unikt samarbete med offentliga och privata aktörer och genomförs enligt den evidensbaserade platsutvecklingsmetoden AMP (affärs- och medborgarplatsmodellen).


Kontaktpersoner

Helena Olsson
VD
Helena Olsson